Byggahus.se

Alla: Räntesubventioner

 1. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Räntesubventionerna är som bekant en tickande statsfinansiell bomb. Men samtidigt som statens kostnad för dessa kommer att gå upp med stigande räntor kommer låntagarnas räntekostnader att gå upp i övrigt också.

  Anser ni att ränteavdragen bör slopas/begränsas ytterligare och är det i så fall praktiskt görligt givet att det inte gjordes nu, när det varit både högkonjunktur och låga räntor i flera år?
   
 2. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Miljöpartiet anser att räntebidragen ska trappas ner.
   
  • Laddar…
 3. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Kd har förslag på att ränteavdraget ska trappas ner långsamt över tid. Men då måste hushållen få tillbaka det i form ex av skattesänkningar.

  Är det ett tak du menar, står tag? Intressant tanke jag själv varit inne på men fick inte helt gehör för den tanken.
   
 4. Excel
  Husägare Nivå 10
  Ska ränteavdragen minska träffa alla låntagare eller bör avtrappningen av ränteavdrag främst träffa de med större lån, tex lån över 7.500.000?
   
 5. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Förstår helt ditt resonemang om ränteavdrag men jag tror att det är farligt att bryta ut enskilda frågor ifrån bostadspolitiken och bostadsmarknaden. Vi behöver ta ett helhetsgrepp. Det är frånvaron av det och allt för mkt småplottrande som hämmat bostadsmarknaden hittills. Politiken behöver samla sig kring en bred blocköverskridande överenskommelse där vi hanterar denna och övriga frågor. Att ensidigt avskaffa ränteavdraget utan skattesänkningar eller annat i övrigt kommer bara att straffa människor.
   
 6. Robert Hannah
  Riksdagsledamot Liberalerna Nivå 1
  Hej!

  Liberalerna vill sänka ränteavdragen från 30 procent till 20 procent över en tioårsperiod och sänka taket på hur mycket man kan få i ränteavdrag.

  Istället vill vi satsa på bosparande till första köpet och sänkt inkomstskatt.

  Robert
  Libearalerna

   
 7. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · Nivå 3
  Hej,

  För att stabilisera bostadsmarknaden har vi föreslagit en nedtrappning av ränteavdraget med en procent om året samtidigt som vi kompenserar hushållen med sänkt skatt på arbetsinkomster.
   
 8. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Jag håller med dig om dit resonemang kring ränteavdragen, det kan komma att bli en stor utmaning för statsfinanserna samtidigt så ska man vara medveten om att det finns hushåll där avdraget är av stor betydelse för hushållsekonomin.

  Vi anser att boendeskatterna och ränteavdragen får bli delar av en större, blocköverskridande skatteuppgörelse.
   
  • Laddar…
 9. Fredrick Arvidsson
  Medlem Nivå 1
  Hur ska det gå till? I vilken takt?
   
 10. Fredrick Arvidsson
  Medlem Nivå 1
  Att ett ränteavdrag är av stor betydelse för hushållsekonomin skrämmer mig. Jag tror/vet inte att folk i allmänhet ser det där ränteavdraget som en del av kalkylen utan mer som en glad överraskning när återbäringen dyker upp.
   
 11. A
  Medlem Nivå 9
  Med tanke på att den är medräknad i alla kalkyler så tvivlar jag på det. Snarare tvärtom när första låneavin kommer och den är på 5000 istället för på 3500 då de andra 1500 kommer om ett år.
   
 12. Fredrick Arvidsson
  Medlem Nivå 1
  Har aldrig gjort en kalkyl där ränteavdraget har tagits hänsyn till.
   
 13. Tomtom79
  Medlem · Nivå 9
  Då har du kalkylerat med hjärtat och inte med hjärnan!

  Att inte ta med saker i en kalkyl gör bara kalkylen medvetet dålig. Man ska räkna med att ha marginaler men man ska räkna med så sanna siffror som möjligt och lägga till maginalen på slutet, inte medvetet hoppa över lite här och lite där, då har man ingen aning om vilken marginal man egentligen har.

  Skippa räntebidragen, använd listpriser istället för förväntad förhandlad ränta, använd värsta möjliga scenario i form av elpriser, underhållskostnader och övriga kostnader så har man snart inte (enligt kalkylen) råd att bo i ett skjul!

  Nä, har man inte räknat med ränteavdrag osv i sina kalkyler så har man bara höftat lite, inte räknat!
   
  • Laddar…
 14. F
  Medlem Nivå 1
  Ränteavdraget utgör en tämligen liten del av kalkylen.