Byggahus.se

Alla: Öka rörlighet

 1. B
  Medlem Nivå 11
  Hej
  Jag tror de flesta partier håller med om att rörlighet på marknaden är ett problem i Stockholm. Jag är själv mitt i livet och bor i villa i Huddinge. Pga jobb har vi tittat på att flytta. Men eftersom vi tjänat otaliga miljoner sen vi köpte vårt hus så innebär vår flytt att vi i så fall måste "Byta ner oss rejält"...... Vill några av er sänka skatten på hus vinsterna?
   
 2. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Kristdemokraterna vill förändra de så kallade flyttskatterna så att skatten betalas först när man inte längre äger någon bostad. På så sätt flyttas hela vinsten vid en försäljning till en ny ägd bostad. Detta innebär att månadskostnaden för det nya boendet inte belastas, samtidigt får staten in hela skatten på reavinsten men i ett senare skede. Målet är att få ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
   
 3. B
  Medlem · Nivå 15
  Ett ökande antal människor i det här landet lever utan eget hem. De bor i soffan hos kompisar. De bor i usla husvagnar. De bor i vuxen ålder ofrivilligt kvar hos sina föräldrar. Eller de bor rent av på gatan.

  Hur många hemlösa lovar du och ditt parti att vi har efter en mandatperiod i regeringsställning?
   
 4. B
  Medlem Nivå 11
  Men uposkovet är en dålig deal ekonomiskt och kommer enligt mig göra marginell skillnad. Att ta lån idag är redan det för lätt och många i Stockholm kanske inte skulle påverkas av det....
   
 5. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Jag tycker den Tak över huvud garanti som vissa kommuner har är bra och skulle gärna vilja den fanns i alla kommuner.
  Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Den som drabbats av hemlöshet har oftast även andra problem och kommunerna måste bli bättre på att se helheten. ”Bostad först” är en metod som visat goda resultat. Vid nyproduktion ska en viss andel av lägenheterna avsättas för sociala bostäder som en nationell standard. I de fallen kan då inte besittningsskyddet vara starkt, utan det ska vara en plattform för att klara ut nästa boende.
   
 6. B
  Medlem Nivå 11
  Eller menar du att uppskov räntan skulle sättas till 0%?
   
 7. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Är medveten om problematiken men för tillfället föreslår vi ingen skattesänkningar men jag är öppen för det i en större bostadspolitisk överenskommelse
   
  • Laddar…
 8. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Miljöpartiet anser att vi behöver se till att det byggs fler bostäder med rimliga hyror, även som unga och förstagångsköpare har möjlighet att efterfråga. Vi behöver se över bostadsbidraget och ungas finansieringsmöjligheter, exempelvis ett grönt bosparkonto. Vi måste se till att öka rörligheten på bostadsmarknaden och vi behöver stimulera byggandet av små klimatsmarta hyresrätter med maxhyra samt stödja nya/andra upplåtelseformer med lägre hyror, tex byggemenskaper.
   
 9. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Nej enbart att man får skjuta upp allt inkl räntan tills man lämnar den ägda marknaden
   
 10. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Hej!

  M vill se över både flyttskatten och uppskovsbelopp m.m. men detta behöver göras inom ramen för en bred blocköverskridande bostadsuppgörelse. Dock vill vi oberoende av dessa förändra så att de betalar flyttskatten först när du lämnar den ägda marknaden.
   
 11. B
  Medlem · Nivå 15
  Socialtjänstlagens portalparagraf innefattar en regel om värdig bostad.
  Varför är inte detta i praktiken en "Tak-över-huvudet-gatanti"? för Sveriges alla delar?
   
  • Laddar…
 12. B
  Medlem Nivå 11
  Uposkovet är ju idag jättedåligt ekonomiskt för de som kan räkna. Är det 1,5% av totalsumman, inte ens vinsten av vinsten, så att ta vanligt banklån är bättre. Det gynnar bara de på marginalen.... Jag tror fler välmående pensionärer skulle flytta. Från sina dyra villor. Då hjälper varken billiga hyresrätter eller uppskov tyvärr..... Det måste till bättre förslag. Tex helt slopad reavinstskatt om man flyttar från villa till bostadsrätt och är över 60 kanske???
   
 13. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Vi har under innevarande mandatperiod slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. Ett slopande av taket under en begränsad tid bedömer vi ge ökat incitamenten att flytta och att göra det i närtid. Vi har i dagsläget inga ytterligare förslag på området.
   
 14. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Alla förslag är välkomna! Vi behöver få ökad rörlighet!
   
 15. B
  Medlem Nivå 11
  Slopat tak är ju enbart bra för staten som kan få in mer pengar ..... Uposkovet är dyrt i förhållande till banklån. Det gynnar inte marknaden enligt mig.... Tyvärr