Byggahus.se

Alla: Minska andelen bygglovspliktiga åtgärder.

 1. F
  Medlem Nivå 12
  Hej
  I min kommun måste man ha bygglov för att t ex uppföra en mur oavsett vart på tomten om den är över 0.5 meter hög, Längden spelar tydligen ingen roll.

  I mina öron låter detta som om man inskränker lite väl mycket på den personliga friheten att fritt foga över sin fastighet. Jag har svårt att se att om jag bygger en mur på 0,6 meter mitt på tomten, att ett bygglov är relevant för någon annan kommunmedborgare eller att det skulle gagna någon annan. Det låter nästan som om kommunen vill skaffa sig arbete.

  Hur ser ni på att se över och kanske skrota en del bygglovspliktiga åtgärder?

  Mitt förslag i denna fråga skulle t ex att det är bygglovsplikt så fort muren är en rimlig fara för liv och lem t ex 2 meters höjd eller om den uppförs inom 4,5 meter från tomtgräns mot granne.
   
 2. Robert Hannah
  Riksdagsledamot Liberalerna Nivå 1
  Hej!

  Svar från Liberalerna. Ja vi vill se över och minska antalet bygglovspliktiga åtgärder, från allt vad gäller fönster, till precis som du skriver murar etc. Lovsplikten måste vara rimlig.

  Robert Hannah, Liberalerna
   
  • Laddar…
 3. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · Nivå 3
  Hej Fredan44!

  Jag håller med dig och Sverigedemokraterna vill likt du föreslår att man ska se över vilka fler bygglovsbefriande åtgärder som kan införas utan att det skapar problem generellt för alla inblandade. Men att det finns fler lättnader att göra kan vi vara överens om.
   
 4. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  javisst!
   
 5. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  M vill öka antalet bygglovsbefriade åtgärder kraftigt.
   
 6. F
  Medlem Nivå 12
  Nu skulle det vara väldigt intressant att höra hur nuvarande regeringspartier ställer sig i frågan, stort tack för svar till er andra.
   
 7. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Kristdemokraterna vill se över detta och ser gärna fler bygglovsbefriade åtgärder
   
 8. F
  Medlem Nivå 12
  Återigen tack för alla svar jag fått. En sak som jag är rädd för är att era ståndpunkter i alla partier i frågan inte kommit väljarna tillhanda vilket är väldigt synd. Osäker på hur ni skulle kunnat göra detta tydligare för er egen del. Men mycket glädjande svar!
   
  • Laddar…
 9. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Regeringen har just bygglovsbefriat solceller. vi är också förslag på gång som handlar om förändrade regler kring Attefalls hus. vi har fortsättningsvis diskuterat andra åtgärder så som ändrade regler vid altan bygg mm.
  Samtidigt så är det viktigt att hitta ett rättssäkert system så att alla i ett bostadsområde känner att man inte trampar på grannarnas tår eller själv känner sig trampad på. Regelverket ska vara enkelt men samtidigt så måste grannar och samhället ändå kunna ha invändningar om förändringarna påverkar omgivningen i allt för stor utsträckning.
   
  • Laddar…
 10. F
  Medlem Nivå 12
  Hej, att hitta detta rättsäkra systemet är förstås viktigt, men det låter som om det kommer ta väldigt lång tid samtidigt som en tiden går och går och en hel del märklig bygglovsplikt får råda. Hur ser du på att kanske omgående låta "kommunerna" träffas och se över sina bygglovspliktiga regler med tonvikten på "är den rimlig" Ja behåll, Nej skrota.
   
 11. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Tycker det är viktigt att kommunen kan hålla ihop områden så att karaktären och utformningen harmoniserar med befintliga hus. Att helt eller delvis släppa på bygglovskrav riskerar att utarma villaområdena.
   
  • Laddar…
 12. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Jag tror att det idag är mycket som görs för det alltid har gjorts. Så jag håller med dig det skulle nog behövas en nystart. Men tror vi måste ha ett nationellt regelverk, det kan inte skilja hur mycket som helst mellan olika kommuner. Problemet är att jag tror tyvärr att man idag tolkar regelverket väldigt olika utifrån rådande lagstiftning.

  så en nystart vore kanske bra men då mot lika regler i hela landet och förutsägbarhet.
   
  • Laddar…
 13. T
  Lösvirkesbyggare · Nivå 13
  Kan också vara en väldigt stor skillnad på vilken handläggare man får i en kommun.
  Och det är helt sjukt att i samma kommun kan få rätt vid en viss handläggare och en annan säger nej.
   
  • Laddar…