Byggahus.se

Alla: Kommer fastighetsskatten tillbaka?

 1. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Nej inte om vi får bestämma!
   
 2. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Miljöpartiet har inga förslag på fastighetsskatt. Miljöpartiet har inte tagit ställning för att sänka reavinstskatten. Miljöpartiet vill genomföra åtgärder som leder till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Regeringens förbättrade möjligheterna att göra uppskov på reavinstbeskattningen är ett bra exempel på hur detta kan gå till.
   
 3. Fredrick Arvidsson
  Medlem Nivå 1
  Har ni för avsikt att höja nuvarande fastighetsavgift?
   
 4. Marlen Eskilsson
  Administrator · Nivå 20
  Hur ser ditt parti på fastighetsskatten? Bör den någonsin återupptå i någon form?
   
 5. Fredrick Arvidsson
  Medlem Nivå 1
  Vill ni höja nuvarande fastighetsavgift?
   
 6. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Miljöpartiet har för dagen inga förslag om att slopa fastighetsskatten, men är positiva till förändringar som främjar rörlighet på bostadsmarknaden och därför är det exempelvis bra att regeringen förbättrat möjligheterna att göra uppskov på reavinstbeskattningen. Miljöpartiet vill se en bred politisk överenskommelse inom det bostadspolitiska området, där olika typer av skatter kopplat till boende och rörlighet på bostadsmarknaden kan komma ingå.