Byggahus.se

Alla: Förtäta eller bygga mer på jungfrulig mark?

 1. Z
  Husspekulant · Nivå 10
  Hela det här resonemanget liknar det överförmyndartänkade som förgiftat bostadspolitiken i Sverige. Folk vill bo luftigt i småhus. Politikerna vill bygga tätt i höghus.

  En tänkvärd artikel på ämnet:
  https://timbro.se/smedjan/reportage/om-bostadspolitikens-dubbelfel/
   
 2. pacman42
  Medlem · Nivå 15
  Det är ju intressant att exempelvis bredband ofta är billigare att bygga på landsbygden. Detsamma när det gäller att bygga vatten och avlopp i efterhand. I praktiken så är dessa och andra infrastrukturfrågor nästan alltid billigare att lösa på jungfruelig mark än i stan, oavsett stad eller landsbygd. Så förtätning är ofta ett bekymmer då det ställer högre krav på befintlig infrastruktur och driver upp byggkostnaderna.
   
 3. D
  Husägare Nivå 3
  Det handlar ju lite om vilken typ av infrastruktur och om man ser till kostnaden för ett enskilt hushåll eller till hela systemet. Om man exempelvis bygger stora villaområden i en kranskommun där de boende bilpendlar till centralorten, så hamnar kostnaden för infrastruktur i form av vägar främst på centralorten (det är nästan alltid högtrafik som är kapacitetsbegränsande). Detta även om centralorten inte har något att säga till om när det kommer till tomtpriser, m.m. Centralorten löser trängsel mest effektivt genom att tex. bygga busskörfält eller liknade (transporterar ca 3-4 ggr fler personer/h), men även sådana ombyggnader kostar pengar som inte syns i samband med byggnationen.
   
 4. pacman42
  Medlem · Nivå 15
  Det var därför jag föreslog många utspridda centrum längs med kollektivtrafik, snarare än en förtätning av staden.

  I t.ex Göteborg så har man ju byggt fast sig så att det är väldigt svårt att få en bra kollektivtrafik. Det spelar inte så stor roll vad man än gör, arbetsplatser och bostäder ligger så till att pendling med kollektivtrafiken ofta inte fungerar. Förtätning hjälper tyvärr inte så mycket, visst man får in mer bostäder och jobb i gröten i mitten, men just gröten i mitten är orsaken till att kollektivtrafiken inte fungerar så bra. Utan planskild kollektivtrafik så kan aldrig transporter i Göteborg fungera bra. Och Västlänken är definitivt inte lösningen på det problemet.

  Så för mig blir alltid svaret #2, det är svårt att lösa en hel del problem genom förtätning, särskilt när man redan har en verklighet att förhålla sig till.
   
 5. B
  Medlem · Nivå 22
  Man byggde ju mycket på det viset under 50-, 60- och 70-talet. I Göteborg var det väl Kortedala och Biskopsgården i början av den tidsperioden och sen Angered och Gårdsten mot slutet. Tyvärr har det ju visat sig att sådana områdena blev problemområden efter 10-15 år eftersom de som kunde välja flyttade ifrån dem.
   
 6. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Ja, det finns en gammal idé som kallas bandstad.
  Dvs att bostäder, affärer, skolor, arbetsplatser osv ligger utmed en "huvudgata" så det blir lätt och billigt att transportera sig mellan de olika aktiviteterna.
  [​IMG]
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bandstad
   
  • Laddar…