Byggahus.se

Alla: Förtäta eller bygga mer på jungfrulig mark?

 1. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Om ni måste välja mellan
  1. tätare städer med färre bostadsnära park-/skogskvadratmeter per person, och
  2. glesare städer med mer grönområden, men också mer transporter och mer mark ianspråktagen till bostäder.
  Hur väljer ni då?

  Naturligtvis får svaren gärna vara mer komplicerade än ett eller två.
   
  • Laddar…
 2. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  En attraktiv stad är tät och grön - inte gles och grön. Vi behöver bygga tätare och förtäta mera. Bl.a. för att skydda jordbruksmark.
   
 3. Robert Hannah
  Riksdagsledamot Liberalerna Nivå 1
  Vi vill bevara så mycket grönområden som möjligt därför vill vi bygga tätt och mer centralt.

  Så om jag väljer - även om det inte är så lätt att beskriva - så 1.

  Robert

   
 4. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Åkermarken ska bevaras så långt det är möjligt. Att Sverige blir självförsörjande på livsmedel är en säkerhetsfråga. i övrigt vill vi hålla nere antalet riksintressen och främja byggandet genom förtätning och genom att frigöra mer byggbar mark genom ändrade bullerregler och ändrat strandskydd.
   
 5. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · Nivå 3
  Tätare stadskärna är bra för näringslivet och ökar tryggheten då fler människor rör sig ute på kvällarna. Grönområden behövs men hur mycket är en annan fråga, jag tro man kan bygga både på höjden och förtäta utan att grönområden behöver bli lidande.
   
 6. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Jag tycker att det är viktigt att bygga tät där det är möjligt så vi kan skapa goda kollektivtrafikstråk. Samtidigt så är det viktigt att det finns attraktiva grönområden i en stad. Jag tror att detta går att kombinera genom att skapa grönområden som håller hög kvalité både för rekreation och höga naturvärden. Men som sagt frågan är inte enkel och man måste analysera varje enskilt fall.
   
 7. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Intressant frågeställning. Bäst är väl en blandning av de två men tror att vi i framtiden kommer bygga mer utifrån nr 1
   
 8. Z
  Husspekulant · Nivå 10
  Så för mig som föredrar trädgårdsstäder enligt modell 2 finns det alltså inget parti att rösta på?
   
  • Laddar…
 9. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Så är det nog så länge du pratar om storstäderna, där byggs redan idag över 80 % av bostäderna i flerbostadshus. Men det betyder ju iofs att det byggs ett antal tusen villor och radhus per år även där, men det är en dyr lyx att bygga glest.
   
 10. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Ack ja, jag minns gamla tiders innerstadsmiljö (i Göteborg).
  Markplanet, och ibland källaren, rymde allehanda butiker, kafféer och hantverk.
  Och så bodde man på våning 2, 3 och 4 (dvs 1tr, 2 tr och 4 tr upp för er stockholmare).
  Mellan husen var en liten gård, och intill var en liten park med sandlåda och några träd.
  Och farsan kom hem och åt lunch med familjen varje dag :love:
   
 11. pacman42
  Medlem · Nivå 15
  Definitivt #2. Då kan man bygga pendeltågslinjer/tunnelbana ut till glesare byggda områden och ändå ha en bra och snabb kollektivtrafik. Förtätning leder bara till trängsel i områden inte anpassade för så många människor.

  En mindre stad som har lyckats fantastiskt bra med detta är Varberg, även om det där är snabba bussar som tar in folk till det gamla och ändå relativt orörda äldre delen av staden. Ett föredöme. Men det finns även större städer som har lyckats med detta.
   
 12. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Ja, det var onekligen ett konstigt sätt att räkna som tarvade sin förklaring. Tack!
   
 13. D
  Husägare Nivå 3
  Måste man välja väljer jag 1, även om 1 ofta möjliggör grönytor i städerna genom minskade ytor till infrastruktur. En tillräckligt hög befolkningstäthet gör att underlaget för mer yteffektiv kollektivtrafik blir tillräckligt stort för att den ska kunna hålla hög kvalitet och turtäthet.
   
 14. H
  Medlem · Nivå 18
  Jag tror på principen att ha halvtäta städer med relativt blandad bebyggelse och så en levande landsbygd med mycket folk som inte behöver trängas i städerna.
   
  • Laddar…
 15. Swetrot
  Medlem Nivå 11
  Storstädsbebyggelse som t.ex. Stockholms innerstads olika stadsdelar har ofta en befolkningstäthet på 10-20 000 invånare/km2, att jämföra med Sverigesnittet på 22/km2. Det är få områden som ligger på snittet. Antingen är det "ödemark" med nära noll invånare, eller någon form av tätort där man bor långt mer tätt än snittet även i typiska villasamhällen.

  Om man skall bygga stad och kunna erbjuda nära service till dem som bor där med relativt små transportbehov så får man lov att bygga tätt och högt, utan parkeringsplatser. Det finns plats för mycket grönt i städerna om vi slutar att ha massor av yta reserverad för bilparkering. Parker, planteringar, alléer, gröna uteserveringar etc.

  Tät bebyggelse gör det också lättare och billigare med avlopp, avfallshantering, el, bredband etc.

  Villabebbyggelse behövs också, men det är viktigt att vi försöker att undvika att ta värdefull åkermark eller rekreationsområden i anspråk för sådant. Generellt kan väl sägas att i de flesta städer finns det rätt många områden som skulle må bra av att "växa samman" med mer tomter och kanske en del lite tätare bebyggelse med radhus. Det skulle kunna ge underlag för lokala affärer och restauranger men också förskola/skola och rent av en liten hälsocentral som det vanligen är rätt så ont om i klassisk villabebyggelse. Det skulle kunna göra att transportbehovet även för dem som bor i sådana områden minskar drastiskt.

  Jag är ingen större vän av SCAFT.