Byggahus.se

Alla: Förslag om bygglovpliktiga fastighetsförändringar och miljö

 1. F
  Medlem Nivå 12
  Hej
  Funderar en del över klimat och miljö och hur vi kan inkludera det i fastighetspolitiken.
  Vad skulle ni säga om att verka för att all bygglovspliktiga fastighetsändringar som är till gagn för klimat och miljö skulle beviljas även om det strider mot detaljplan?
  Jag tänker t ex på växthus för klimatsmart hemodling utöver attefallsutbyggnad/tillbyggnad som folk helst utnyttjar för boende.
  Andra exempel skulle kunna vara ändring/ombyggnad av tak där man skulle få lov till att överstiga maximal takvinkel till högre för att utöka boytan, motkrav skulle kunna vara att takytan samtidigt får solceller.
  Mvh
  Fredrik Andersson
   
  • Laddar…
 2. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Hej! Intressanta tankar. Vet att flera delstater i USA har just såna här åtgärder. Där får man tom bidrag för att bygga om eller odla vissa saker. Jag tror absolut det är något värt att titta vidare på sedan är exakt hur det skulle se ut och för vad kan jag inte svara på men bra frågeställning.
   
 3. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Tack för inspel! Tror nog att man kan underlätta för detta även om jag inte tro att man kan tillåta detta rent generellt även om man kan öppna upp för en del.
   
 4. F
  Medlem Nivå 12
  Hej, jag gissar att Socialdemokraternas svar borde in i denna tråd, skulle vilja fråga lite mer om det.
   
 5. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  En sådan förändring skulle innebära en förändring i plan- och bygglagen och en inskränkning i det kommunala självbestämmandet, vilket jag gissar att det finns många som har åsikter om. Givet den klimatförändring som vi just nu börjar skönja effekten av, håller jag med om att det sannolikt kommer att innebära att det kommer att krävas fler incitament till byggnationer som stöder självförsörjning av energi och livsmedel. Man kan redan nu se att det är betydligt lättare att installera solceller än för bara några år sen. Bygglov för solceller har avskaffats och en premie för solceller har införts.
   
 6. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Centerpartiet vill införa ett Grönt avdrag där du istället för krångliga ansökningar kan få ett avdrag med fakturamodellen som ROT när du istallerar solceller, laddtolpe eller lagingsutrustning hemma
   
  • Laddar…
 7. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Jag tror det är viktigt med öka fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial. Regeringen har initierat åtgärder för att främja hållbart byggande. Bland annat ses administrativa samt ekonomiska styrmedel över i syfte att minska byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Regeringen har även infört ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Dessutom har ett nationellt informationscentrum inrättats för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan.

  Jag tror det är viktigt att ha kunskap för att kunna komma med konkreta och effektiva åtgärder, därför tror jag att instiftandet av ett nationellt centrum är viktigt för att kunna utveckla byggtekniker och regelverk så att vi kan få ett så smart regelverk som möjligt. Jag kan tänka mig att det du nämner mycket väl kan vara sådant som man skulle kunna studera och se vilka effekter det skulle kunna ge.
   
 8. F
  Medlem Nivå 12
  Hej hur krångligt är det för er att införa att t ex alla som kan får bygglovsfritt uppföra ett växthus på t ex 15 kvm för att gynna egenhushållning? Obs jag är inte kunnig nog om detta är ett förslag som verkligen gynnar miljö och klimat i slutändan, se det bara som ett exempel. Om just detta förslag, eller något annat, skulle vara bra så har jag ibland svårt att det liksom inte börjar gälla redan i slutet av nästa vecka, klimatet kan ju inte vänta säger just erat pati sjäv. Vad är det som tar sådan tid?
   
 9. F
  Medlem Nivå 12
  Hej, menar du att ett nationellt centrum med experter håller på att upprättas? Eller existerar detta redan varpå jag skulle kunna kontakta dem och disskutera olika förslag?
   
 10. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Under hösten 2017 tillsatte Boverket på uppdrag av regeringen upphandlade tjänsten att driva ett Informationscentrum för hållbart byggande. Uppdraget tilldelades då Svensk Byggtjänst, tillsammans med underleverantörerna Energikontoren Sverige, IVL, RISE, Sustainable Innovation och Nationellt Renoveringscentrum.

  Under förra veckan beslutade Boverket att Svensk Byggtjänst får det fortsatta uppdraget, till och med sista december 2019.

  kolla boverkets hemsida