Byggahus.se

Alla: Bygga på höjden

 1. P
  Anonym
  Hur ser ni på de ökade kostnader det medför att bygga på höjden?
  I stora städer som Stockholm, Göteborg och Malmö handlar det om markanta miljon belopp att bygga våningar, vilket leder till att städerna växer på bredden, detta i sin tur medför att det måste byggas mer vägar, mer kollektivtrafik, mm mm för att tillgodose behoven. För att inte tala om diverse naturområden som försvinner till förmån för bostadsbygge.
  Vad kan ni göra åt detta?
   
 2. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Centerns per Ankersjö miljöborgarråd i Stockholm är en strk förespråkare för det. Bygga på höjden är positivt eftersom det är ett effektivt sätt att använda mark som kan användas för att producera närodlad mat. Säger centerpartiet.
   
 3. Markus Wiechel
  Sverigedemokraterna Nivå 1
  Vi värnar natursköna miljöer och vill inte förstöra sådant som gör våra städer unika. Med en regionalbostadsplanering är vi övertygade om att man kan tänka stort och då kan satsningar på infrastrukturen löna sig på sikt. Det kan vara enkelt att förespråka förtätningar eller dylikt, men man glömmer då bort att det är farligt enkelt att också förstöra charmen i den aktuella staden.
   
 4. Veronica Palm
  Socialdemokraterna Nivå 1
  Men den frågan exat från dig svarade jag just på på en annan tråd. Oaktat, mitt svar var:

  Det där är en bugg som måste rättas till. Det ska ju premieras att klara både ökat byggande och urbanisering utan att ta för mycket markyta i anspråk.
   
 5. Nina Lundström
  Folkpartiet Nivå 1
  Även jag har svarat på en annan tråd.
  Svaret kommer här igen :
  Att bygga på höjden, eller bygga tätt på andra sätt, är bra. Likväl som glesheten är helt nödvändig på andra håll. Förutsättningarna ser olika ut i Sverige. Därför behövs både fler spår och vägar men även cykelvägar. Men att bygga hus är att bygga samhällen. Livsmiljöerna är mycket viktiga. Där ingår grönstruktur.
   
 6. Roland Utbult
  Kristdemokraterna Nivå 1
  Jag ser egentligen inga problem med att bygga på höjden. Det är väl ett utmärkt sätt att öka antalet bostäder. I tider då det i vissa områden är problem att få fram mark, framförallt i storstäder, så är detta en väg framåt... eller uppåt!
   
 7. Oskar Öholm
  Moderaterna Nivå 1
  Det är spännande med höga hus och det finns ju gott om sådana projekt runt om i Sverige. Men jag tror att den stora utmaningen är att bygga tätt, särskilt om vi ska kunna bygga den typ av städer som många efterfrågar idag. Då krävs det bland annat översyn av sådant som bullerregler, överklagandemöjligheter och olika riksintressen som gör det svårt för städer att utvecklas.
   
 8. P
  Anonym
  Mycket skulle ju kunna tillgodoses med överdäckningar av diverse saker, ex vasastan i Stockholm har ju både karlbergsspåren och motorvägen vid norrtull att avnjuta. Genom överdäckning skulle ju fler bostäder kunna byggas där.
  Förslagsvis kan man bygga små och billiga studentbostäder på bottenvåningarna, de som inte är tänkt som bostäder under längre perioder. Medan familjebostäder byggs högre upp. På det sättet får man blandad grupp med boenden och nyttjar den mark som redan finns.

  @ oskar_öholm En del i dilemmat ligger ju på att man i städerna inte ser att bygga under mark som ett alternativ längre. Istället påtvingas Stockholmarna spårvagnar som tar plats, saknar bra kapacitet och bullrar. (Det är så att man undrar om politikerna sitter med en massa akstier i spårvagnsföretagen) En nödvändig utveckling borde ju ligga i att skapa fler tunnlar under städerna och låta dessa löpa jämte tunnelbana.
   
 9. Jan Strömdahl
  Vänsterpartiet Nivå 1
  Det är svårt att bygga småhus på höjden. Men konstnären Marx har visat att det går att bygga åtminstone tre våningar med ett rum i varje plan.