Byggahus.se

Alla: Att bo och verka på landsbygden

 1. T
  Medlem Nivå 6
  Vill att alla politiker och tjänstemän borde sätta sig ner och hypotetiskt göra en plan och budget för att bosätta sig på landsbygden med egen försörjning.

  Det är oerhört tungrott, kostnadskrävande och helt enkelt svårt att arbeta sig igenom regelverken.
  Kostnader som drivs av myndigheterna är oproportionerligt höga jämfört med själva byggandet.

  Fråga till alla partier: Hur ser ni partier på att göra processen uthärdlig för entreprenörer på landsbygden som inte vill pendla till storstan 4-5 timmar varje dag?

  Bor på liten gård (6ha) med 99% strandskydd i Ullared och driver ett B&B.
   
 2. Nina Lundström
  Folkpartiet Nivå 1
  Några svar :
  Strandskyddsreglerna ska medge bostadsbebyggelse i landsbygd och glesbygd och dagens regler behöver därmed förtydligas i syfte att likvärdiga möjligheter att bygga strandnära uppnås. Strandskyddet bör förändras så att bebyggelse i strandnära lägen ökas i glesbygd och landsbygd. Det är en tillväxtpotential.

  I dag har Sverige en stark position inom IT-området, men många som bor i lands- och glesbygd har fortfarande inte tillgång till bredband. Folkpartiet , och Alliansen, har tagit fram en bredbandsstrategi med målet att hela Sverige ska ha bredband i världsklass.
  Under år 2012–2014 avsätts 1,1 miljarder kronor för att bygga ut bredband på landsbygden. Vi anser att satsningarna behöver fortsätta för att möjliggöra bättre IT-kapacitet såväl i städer som i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader utanför städerna och i glesbygd ska staten vid behov fortsätta medfinansiera sådan utbyggnad.

  Vägtrafiken är viktig för att hela landet ska fungera, och även vägnätet behöver förstärkas. Vi driver på för att stimulera övergången till miljövänligare fordon med lägre utsläpp.
   
 3. Veronica Palm
  Socialdemokraterna Nivå 1
 4. Markus Wiechel
  Sverigedemokraterna Nivå 1
  Det kan krävas en översyn av strandskyddslagstiftningen eftersom strandskyddet ska värna om vanliga människors tillgång till stränder och skydda unika naturvärden men inte stoppa en attraktiv utveckling av nybyggnation.

  Vidare har Sverigedemokraterna kommit med vad vi kallar för "landsbygdslyftet" som är en medveten satsning för att möjliggöra en levande landsbygd och ett lättare liv på landsbygden. Det handlar om satsningar på infrastruktur, nya arbetstillfällen, diverse olika näringar samt kultursatsningar.
  Lär mer i vårt budgetdokument: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument...-anledning-av-prop-201213_H002Fi12/?text=true
   
 5. Roland Utbult
  Kristdemokraterna Nivå 1
  Det är viktigt med bredband som gör att arbete kan utföras hemifrån (landsbygden) i de fall man har ett sådant arbete. Alliansens bredbandsstrategi gör detta möjligt för de allra flesta framöver. Men om man inte har den typen av jobb utan måste ta sig till "stan" så är det viktigt med en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.
  Alliansen, med bostadsmionister Stefan Attefall i spetsen, har arbetat och arbetar för förenklade processer och regler för ett ökart byggande i HELA landet.
  Det bör göras en grundlig översyn av strandskyddsreglerna för att underlätta ett strandnära boende. Även här ska processen göras kortare.
   
 6. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Viktigast är att skapa jobb och likvärdiga förutsättningar. Regelförenklingar för företagen, bra vägar och infrastruktur, bredband och bibehållen kommersiell service, småskolor och tillgänglig fritid och kultur. Det är grunden.
  Miljöpartiet glömmer bort bilens betydelse och vill göra det dyrare och svårare att använda den. Vi vill åt utsläppen inte bilarna.
  Många nämner strandnära byggande. Det måste bli enklare. centerpartiet har drivit frågan länge och vill förenkla mer än idag. Vi har gjort det möjligt för kommuner att planera för strandnära byggande. För landsbygdsutveckling. LIS-områden.
   
 7. Oskar Öholm
  Moderaterna Nivå 1
  Tord_Lj du lyfter själv upp strandskyddsreglerna. Blir det fortsatt Alliansregering kommer strandskyddet att göras mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande och boende i strandnära lägen, samt för jordbruksnäringarna och för annan näringsverksamhet. Exempelvis bör förutsättningarna för att utöka dispensmöjligheterna vid landsbygdsutveckling i strandnära lägen ses över.

  Kan i politiken också vara bra att nämna vad man inte vill göra. Vi tror t.ex. att kilometerskatt/lastbilsskatt och höjd bensinskatt skulle göra det ännu svårare att bo på landsbygden och har därför inga sådana förslag om straffbeskattning av de som bor på landsbygden.
   
 8. T
  Medlem Nivå 6
  I mitt fall rör det sig om en igenslyad bäck ca 2 m från lv153, och ca 15 m från huset.
  Dispensansökningar är dyra, krångliga och ingen bra grund för att utveckla företaget.
  Faktum är att alla verksamheter i Ullared verkar under dispens, senaste hotellbygget av ihopbultade containers byggdes under dispens från strandskyddet , Gekås camping skulle aldrig få tillstånd idag, man spränger bort berg vid sjöar för parkeringsplatser under dispens... Kort sagt inga nya verksamheter kan startas på lika villkor som de redan etablerade. Det lägger en våt filt över alla jobb som skulle kunna skapas.
   
 9. Roland Utbult
  Kristdemokraterna Nivå 1
  Till sist: Uddevalla, den kommun jag bor i, är bland de kommuner i Sverige som bygger mest per capita. It's a sign - byggandet ökar nu i hela Sverige!