Byggahus.se

Är skylten laglig?

35k läst  252 svar

 1. useless
  Självbyggare · Nivå 22
 2. O
  Medlem Nivå 5
  Vi vänder på det. Kan du referera till det lagrum som ger mig rätt att förbjuda djur på min (skogs)fastighet?
   
 3. G-83
  Renoverare · Nivå 8
  Problemet med hästar, eller rättare sagt hästägare, är att det skiljer ganska mycket på vad hästägarna och markägarna klassar som att göra skada.

  Många hästägare tycker inte det gör så mycket att det blir spår eller upptrampat för det är ju bara i skogen eller på en skogsväg.

  Jag har haft denna diskussion med min fru och hennes systrar ett antal gånger men eftersom alla har häst och ingen egen mark som skadas så når jag inte fram.

  Allemansrätten är kanon om man inser att det inte bara är rättigheter utan även skyldigheter och hänsyn inblandat. Vi har en populär kanotled på ån längs familjens marker där tusentals människor paddlar varje år. Om två procent missköter sig och eldar på berghällar, klipper itu stängsel så skuren rymmer för att antingen elda med stolparna eller komma in med bilen och hämta kanoter, ringbarkar ekar som är flera hundra år gamla för att elda med barken, kasta sopor och aluminiumburkar som djuren får i sig och så vidare så är det inte så märkligt att markägare försöker med skyltar.

  Det är alltid trist när minoriteten förstör men det hjälper inte när vi har 50 kor med kalv lösa på bygden.
   
 4. UlrikaSpg
  Medlem Nivå 2
  Läs allemansrätten.
   
 5. T
  Medlem · Nivå 15
  Detta är fel tänkt. Om allemansrätten försvann så vore det upp till markägaren att tillåta eller förbjuda tillträde. De flesta markägare skulle nog inte bry sig att förbjuda men de som inte vill ha hjorder av bärplockare/kajakturister/festande ungdomar på sin egendom har möjlighet att förhindra det.
  Det kallar jag att ha respekt för egendom.
   
 6. mattiasp
  Moderator · Nivå 17
  Jag skulle vilja förbjuda fästingar på min mark. Och broms.

  För övrigt anser jag att man borde ge markägare möjlighet att förbjuda att annan näringsidkare bedriver kommersiell bärplockning på privat mark.
   
 7. C
  Medlem · Nivå 11
  Och hästflugor och knott.

  Jag tycker också att man borde ge markägare möjlighet att förbjuda att annan näringsidkare bedriver industriell (läs kommersiell) turism med bristfällig avfalls- och avloppshantering på privat mark.
   
 8. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Det är väl redan förbjudet att skräpa ner?
   
 9. Bart
  Medlem · Nivå 8
  Nja, jag är helt för att t ex hemfridszonen ska definieras i lag och vara betydligt större än den verkar vara idag. Att hästar med automatik inte kan trampa omkring överallt och ryttaren hänvisa till lagen. Samt att allt kommersiellt nyttjande av allemansrätten ska förhindras Men att ta bort allemansrätten tror jag skulle innebära att pengarna skulle styra var mans möjlighet att komma ut i naturen på ett enkelt sätt. Vi skulle helt enkelt se att tillgången till naturen skars av för många. De flesta skulle också vara i beroendeställning till markägare för att få tillgång till naturen.
   
 10. UlrikaSpg
  Medlem Nivå 2
  Från jurist:

  "Allemansrätten är grundlagsskyddad. Allemansrätten regleras i samma paragraf som egendomsskyddet (RF 2:15). Egendomsskyddet innebär att ingen ska behöva avstå sin egendom till det allmänna eller någon enskild. Om allemansrätten står det dock att den gäller oberoende av vad som föreskrivits om egendomsskydd. Allemansrätten gäller trots att egendomsskyddet finns. Allemansrätten innebär att det är tillåtet för var och en att ta sig fram till fots över annans mark med undantag för tomtmark som ligger intill någons bostad. Även om allemansrätten är utskriven i RF 2:15 är den inte direkt definierad. Att rätten inte är definierad förklaras av att allemansrättens gränser anses vara föränderliga. I och med att rätten inte är definierad finns det inga föreskrivna begränsningar om hänyns- och ansvarstagande. Trots att några sådana begränsningar inte finns uskrivna gäller, enligt sedvana, att allmänheten inte får tillfoga markägare nämnvärd skada eller olägenhet. Dessutom ska den som rör sig i skog och mark visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen (Se MB 7:1). För markägaren innebär allemansrätten en inskränkning i hans äganderätt utan rätt till ersättning för den. En markägare måste alltså acceptera att det är tillåtet för var och en att nyttja naturen enligt vad som följer av allemansrätten. Men den som utnyttjar allemansrätten ska självfallet visa respekt för markägaren och naturen som helhet.”
   
 11. D
  Medlem · Nivå 19
  Hemfridszonen är tämligen tydligt definierad. Skulle tvärtom tycka att hemfridzonen skulle vara som i dag, men märkas ut. Det skulle kunna öppna upp för mer anläggningar utanför hemfridszonen. Nu är det tvärstopp att bygga badbryggor och liknade efter som det kan uppfattas som en hemfridszon. Om det var tydligt att det inte var det skulle en brygga snarare öka tillgängligheten än minska den. Samtidigt som det blir friare för markägaren.
   
 12. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
 13. A
  Medlem · Nivå 8
  Det ser ju ut som någon underhåller stigen/badplatsen och då tycker jag nog den har rätt att tycka till om rastning av hundar och hästar med medföljande skador och kvarlämnade utgifter...

  Skulle det ändå rastas vidare skulle jag om jag vore underhållaren/markägaren surna till och kört på jord på stigen och planterat gran...

  Häromkring har vi hundägare som envisas med att trampa sönder skid och skatespår på vintrarna med hänvisning till allemansrätten.

  Allemansrätt javisst men det är de som inte visar hänsyn som hotar den inte markägarna.

  /ATW
   
 14. D
  Medlem · Nivå 19
  Hundar trampar knappast sönder en väg.
   
 15. A
  Medlem · Nivå 8
  Men det är inte omöjligt att de lämnar utgifter efter sig...

  /ATW