Byggahus.se

Är skylten laglig?

 1. M
  Medlem · 27 inlägg
  Lite övningsskjutning med hagelbössa brukar hålla hund- och hästägare borta. Portabel lerduvekastare kan vara bra lösning.

  /M
   
 2. P
  Medlem · 280 inlägg
  En polisanmälan mot den som roar sig med det brukar leda till en rätt snabb kontroll från polisens sida och är det inte 100 säkert för allmänheten så är påföljd att vänta. tveksam vapenhantering brukar ses allvarligt från polisens sida så knappast en smart väg att behålla sina vapenlicenser..

  Det ligger väl även ett lagförslag som helt vill ta bort sånt skytte och tvinga in allt sånt övningskytte och ställa in sikten till godkända skjutbanor. vet inte om det togs nåt beslut om det dock.
   
 3. C
  Medlem · 8 565 inlägg
  Övningsskjutning på egen mark är i och för sig verkligen inte nödvändigtvis synonymt med tveksam vapenhantering.
  Här på landet pangas det hej vilt i skog och mark (inte av mig dock).
  Att det skulle hålla hund- och hästägare borta kan jag å andra sidan inte heller hålla med om.
   
 4. K
  Medlem · 2 214 inlägg
  Menar du allvar att det finns ett lagförslag mot det?! Om du kan så får du gärna visa eller länka.
  Jag tror iofs inte att det skulle gå igenom, av flera orsaker.
  Skulle det göra det är det en katastrof.
  Det finns redan nu regler om skjutbanor och när det behövs tillstånd osv, och jag tror att de är tillräckliga.
   
 5. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · 6 990 inlägg
 6. P
  Medlem · 280 inlägg
  Nej absolut så kan skytte vara säkert, på rätt plats och rätt utfört.
  Det jag menar är att i trådens ämne att försöka hålla folk eller hästar och hundar borta från en badplats med att skjuta där eller strax intill så blir det ju troligen tveksamt säkerhetsmässigt och då kommer polisen garanterat ha åsikter.

  Det är ju polisen som ändrat text och tolkning i nå nya föreskrifter och det verkar som regeringen inte tänker göra nåt åt det..
  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...fraga/nya-regler-for-skytteverksamhet_H611603

  Nu är inte jag nån jurist eller expert i frågan men jag tolkar det som det håller på och bli olagligt när nya föreskriften och då polisens tolkning gör att det blir så tills nån dragit tolkningen till rättegång och det då troligen finns ett rättsfall som visar att det är ok eller inte. men tror tyvärr att föreskriften blir det som kommer gälla då det enligt texten är polisen som skall utfärda dessa föreskrifter.
  Vet dock inte exakt hur det går till när och hur dom nya föreskrifterna tar över och börjar gälla?
  Men det känns som det är ett eget ämne som kanske borde diskuteras i en egen tråd om den delen isåfall.

  Men i fallet att störa folk på stranden för att hålla hästar och hundar borta därifrån så kan vi nog snabbt konstatera att det nog inte är en smart metod utan den kommer nog bara ge problem för den som övar skytte där.

  Nu vet vi såklart inte hur platsen ser ut men övningsskytte på egen mark är ju mer av den som övar som ska se till att det är helt säkert för omgivningen och även på privatägd mark så får man då knappast mota bort folk för man övar skytte utan man får öva skytte så länge det kan ske säkert och inte finns nån i närheten som kan skadas av det.
   
 7. UlrikaSpg
  Medlem · 253 inlägg
  Har vi inte kommit lite väl OT nu?
   
 8. M
  Medlem · 27 inlägg
  Helt irrelevant i sammanhanget.

  "föreskrifterna inte innebär ett förbud mot att exempelvis ett jaktlag tillfälligt skjuter lerduvor på den egna jaktmarken, så länge det inte är ”en särskilt inrättad bana”."

  /M
   
 9. P
  Medlem · 280 inlägg
  Läste du den?
  Jag har ingen åsikt i den frågan om det är rätt eller fel, men det verkar göra det betydligt svårare för tillfälligt skytte på egen mark. när nu eller om föreskriften blir att gälla

  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...fraga/nya-regler-for-skytteverksamhet_H611603

  Dock håller vi på och hamnar offtopic helt nu så kanske bättre för dom som vill diskutera den delen att starta en egen tråd om det ämnet..
   
 10. M
  Medlem · 27 inlägg
  Ja, men jag är redan insatt i frågan eftersom jag äger mark, en gammal skjutbana, och vapen. Läste du delen jag citerade? Vi diskuterar inte att bygga en egen skjutbana. Du verkar ha missförstått hela grejen, så vi slutar här.

  /M
   
 11. F
  Medlem · 135 inlägg
  Nej, men reglera. Det är inte rimligt att det ska få vara en rättighet att göra vad som helst i sin skog och vissa regleringar finns redan men det är normalt att regelverk behöver anpassas till samhällsutvecklingen. Tycker du det ska stå industrier fritt att ha hejdlösa utsläpp? Fritt att köpa en fastighet och sedan ha en "rättighet" att anlägga en oreglerad tipp för miljöfarligt anfall? Fritt för grannarna att skjuta hur många älgar som helst utan licens? Exemplen kan göras många.

  På den tiden det bedrevs ett bondeskogsbruk med plockhuggning främst för husbehovsbruk behövdes kanske inte så mycket regleringar, men dagens skogsbruksmetoder behöver regleras och de få rester av traditionella skogar vi har ges ett adekvat skydd, antingen reservat eller lämpliga regleringar. De åtgärder som "drabbar" skogsägare i allmänhet bör de få finna sig i men för mer ingripande åtgärder som drabbar enstaka skogsägare, t.ex. just reservatsbildning måste de ju få ersättning för. Vad jag förstår har man börjat att ge expropriationsliknande ersättning (125 %) vid reservatsbildning samtidigt som den tidigare ägaren får behålla en formell äganderätt och ofta jakt- och fiskerätt. Man får hoppas att de inte genast behöver skatta bort ersättningen utan får rätt att köpa ny skog för den (det kan då vara rimligt att de behåller det gamla anskaffningsvärdet eftersom de inte skattat). Med sådana regler får man säga att de blir generöst ersatta. Det kan förstås finnas nostalgiska skäl till att man vill behålla sin skog, men i så fall är det väldigt konstigt om man vill kalhugga den.

  Jag kan påminna om att det funnits regleringar som gett skogsstyrelsen möjlighet att ta till tvångsåtgärder i "skogsvårdssyfte" inklusive kalhygge. Sådana åtgärder är jag definitivt motståndare till utom i vissa fall när det det gäller att bekämpa t.ex. insekter och skadesvampar, förutsatt förstås att åtgärderna kan antas vara effektiva. Ett annat ingrepp som borde användas mindre är trädsäkringar längs elledningar, järnvägar och vägar. Om elnätsägarna inte kan gräva ned kunde de väl göra stolparna så höga att träden kan falla under ledningarna.

  Skogsägarna borde snarare rikta sin besvikelse och ilska mot skogsindustrin som inte höjt virkespriserna på 25 år eller så och därigenom tvingat fram ett allt hårdhäntare skogsbruk med en allt mindre roll för skogsägaren i sin egen skog. Om en anständig andel skog gavs ett någorlunda anständigt skydd så skulle ju ved- och virkestillgången minska med höjda priser som följd så att de skogsägare som finns kvar eller de som för ersättningen köpt ny skog får en mera rimlig avkastning på denna även om de på vissa arealer skulle behöva köra hyggesfritt. Till anständigt skydd hör knappast kantridåer och frivilliga avsättningar eftersom de alltför lätt kan ändras även om de ibland fyller en viktig roll, åtminstone temporärt. De nationalparker och reservat vi har ligger till stor del på lågproduktiv mark norröver eller rena impediment. Vi behöver också skydda exempel natur med högre bonitet och i de södra och mellersta delarna av landet och det är viktigt att det inte bara blir småfläckar. Det är bråttom för det finns inte mycket mark med riktigt höga naturvärden och stor biologisk mångfald kvar. Därför bör man överväga att också ha skyddszoner kring värdekärnorna och stråk som förbinder närliggande områden och hoppas på att naturvärdena där kan öka genom spridning från värdekärnorna när skogsbruket upphör eller regleras skyddszoner och gröna korridorer.

  Vad jag har förstått från skogsägare jag känner så inskränker sig deras roll nuförtiden mest till röjning och kanske gallring och plantering. Då är det kanske inte så dumt att få en lite större reservatsersättning i stället för slutavverkningslikvid och sedan kunna köpa ungskog som passar för egenverksamhet med röjning etc. Eftersom ungskogen har lägre värde kan de ju få större areal och det är väl troligt att naturvärdena redan är så låga att ägare inte behöver ha att göra med fler reservatsbildningar om det nu är så förskräckligt.
   
 12. M
  Medlem · 8 844 inlägg
  Du gillar att ha åsikter över andras mark, men klagar på att du inte får göra vad du vill på din egen?:thinking:
   
 13. UlrikaSpg
  Medlem · 253 inlägg
  Är det inte ett skattebrott att taxera en fastighet felaktigt?
   
 14. Fotografen
  Verktygstokig · 10 174 inlägg
  Det är lite svårt at taxera en fastighet fel, fastigheten har en typkod som styr det hela.
  Sen finns det ingen fördel att försöka deklarera en skogs/lantbruksfastighet som "fritidshus". En lantbruksfastighet har fördelar.
   
 15. UlrikaSpg
  Medlem · 253 inlägg
  Jo, jag känner till det där med typkoder.
  Vad jag menar är att om man uppger fel typkod borde det väl vara ett slags brott?

  Säg att du typar ditt fullutrustade året-runt-hus som en enkel fritidsbostad, är det lagligt?