Byggahus.se

Är klimathotet något att bry sig om?

100k läst  2,6k svar

 1. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Hur vet du det? Jag tror att upparbetning av kärnavfall till bränsle för toriumreaktorer nog vore bättre än det avfalll med extremt lång halveringstid vi har nu, men även det är bara en potentiell risk till skillnad från alternativen som dödar människor i stora mängder varje dag här och nu.
   
 2. H
  Medlem · Nivå 17
  -För det första har vi risker inom uranbrytningen och anrikningen. Det är inga små risker direkt när man ser på vad som anses normalt gällande dödsfall och föroreninger. Områden blir obeboeliga för en lång tid framåt och vilka hälsoriskerna är för folk längre bort vet vi inte riktigt men forskningen visar på betydligt höjd cancerfrekvens.
  -För det andra har vi den lilla risken för reaktorhaveri och härdsmälta. Den risken är så liten i sammanhanget att den knappt behöver beaktas.
  -För det tredje har vi risken för bombanfall i samband med krig eller krigsliknande tillstånd. Alla vet var kärnkraftverken är.
  De är lätta för att pricka med robotar eller flygbomber. Det räcker med att bomba ett kärnkraftverk för att samhället skall lamslås så ryssarna kan besätta hela landet utom evakueringszonen på ett par dagar.
  När man är beroende av storskalig centraliserad elproduktion vilket kärnkraft är blir det väldigt enkelt för ryssarna att bomba några ställverk och slå ut eldistributionen i hela landet.
  Som världsläget ser ut så ser jag goda skäl att stärka försvarsberedskapen.
  -För det fjärde har vi risken för uttsläpp av radioaktivt eller giftigt kärnavfall. Oberoende forskning tvivlar starkt på att slutförvaringen i Olkiluoto kommer att hålla tätt mer än något århundrade. Dels för att kopparcylindrarna ärgar sönder och dels för att vår berggrund inte alls är så orörlig och sprickfri som kärnkraftsförespråkarna påstår. Inom 10000 år kommer vi att ha en istid och det uppstår sprickor i berget när landet trycks ned av isen och när landet stiger igen. Sådana sprickor finns överallt i berget och de blir bara fler. I dem rör sig grundvatten som i Olkiluoto misstänks stå i kontakt med havsvattnet.
  Breederreaktorer låg något år framåt i tiden redan när pappa studerade till kraftströmsingenjör omkring 1970. De ligger fortfarande något år framåt i tiden och det har gått 50 år.
  Med tanke på hur mycket kärnavfall som redan finns i olika mellanlager i världen vore det enda rimliga att utväcka och bygga de där breederreaktorerna nu omedelbart. Vi behöver inget mer bränsle till dem på långa tider. Om de nu verkligen fungerar och är framtidens lösning på avfallsproblemet varför byggs de inte?
  I stället vill ni bygga vanliga reaktorer med hänvisning till att breederreaktorerna gör energi av avfallet........ var är logiken..... vi har ju redan massor med avfall att köra breederreaktorer på!
   
 3. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Noterar att valet fortfarande står mellan risker och faktisk död. Det är klart att det finns ytterligare val, som att dra ner på energiförbrukningen, men det är som vi väl varit ense om tidigare inte en väg världen kommer att ta.

  Så då har vi reella val där vi kan välja kärnkraft med dess kända risker och exempelvis kolkraft med dess kända förutsägbara dödande effekter.
   
 4. pacman42
  Medlem · Nivå 12
  Jag köper dock inte bombning vid krig, man kan lika gärna få en atombomb emot sig och resultatet då är mycket värre.

  Rörande förvaringen så kommer man tvingas flytta avfallet, därom råder inga tvivel.

  Utanbrytning görs idag inte i egna gruvor utan uranet är biprodukt från andra gruvor.

  Jag är inget stort fan av kärnkraft, men jag har svårt att se några alternativ just nu. Det finns inte en chans att västvärldens befolkningar kommer att acceptera försämringar. Eller att de i fattigare länder accepterar att inte få förbättringar.
   
 5. hsd
  Medlem · Nivå 11
  Det är just där osäkerheten är, ingen kan säga vad som sker om ett år eller 100år och där ligger stora mängder farligt avfall

  Anledningen till nedläggning av kärnkraftsreaktorer i dag är dålig lönsamhet
   
 6. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Visst är det så. Men varför är det så? Energimarknaden är i högsta grad en politiskt styrd marknad.
   
 7. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Nejdå, inte alls i nivå eller lika sannolikt.

  Vattenkraft är rena busen i sammanhanget. Ta bara världens största kraftverksdammsolycka, Banqiao Dam, där förlorades runt 150.000 liv, först ca 40' p.g.a de direkta vattenmassorna och översvämningarna, sen resten av sjukdomar och svält p.g.a allt odlingslandskap som förstörts.
  Så bara just den enda dammolyckan har all hittillsvarande kärnkraftsolyckor inte inte ens kommit upp till en bråkdel av skada och förlorade människoliv.  När det gäller kärnkraft så är det faktiskt större problem med själva uranbrytningen (och efterföljande produktions och transportled) än med kraftverken. Vid uranbrytning så förstörs mycket miljö och natur, och det genererar dödsfall, både direkt och indirekt.
  Och kärnavfallet, f'låt framtiden kärnbränsle menar jag förstås, är ju också en framtida riskfaktor med ganska okänd magnitud, så därför är det min fullständiga övertygelse att vi bara måste arbeta fram och bygga framtidens kärnkraftverk som faktiskt använder det vi nu kallar avfall som nytt bränsle, ty vi har bara använt några procent av den inneboende energin.
  JA, det är tekniskt komplicerade kärnkraftsverk, Frankrike och Japan som exempel har plöjt ner oerhört mycket i sin forskning och sina experimentreaktorer, men nådde inte riktigt fram. Men Ryssarna har till viss del bemästrat tekniken, de kör ett par reaktorer som bränner bort kärnvapenplutonium, som visar att det är tekniskt möjligt. Den kärnbränslecykel som används är nog så vitt jag förstått lite annorlunda än för att bränna dagens kärnavfall, men de tekniska delarna, såsom att kyla med flytande bly istället för vatten, är beviset på att vi kan skapa reaktorer som inte bromsar neutroner för hårt, och därför i teorin (och praktiken vad det verkar) kan använda resten av energin i vårt "utbrända" kärnavfall.


  Att vi "måste" forska i detta, och sen bygga dessa reaktorer är vi skyldiga våra efterkommande generationer, anser jag.
  Och som bonus kan vi stoppa den dåliga uranbrytningen.
   
 8. AndersMalmgren
  Renoverare Nivå 21
  Det var du som starta off topic med löjliga sabotage scenarior. Isåfall är vattenkraft precis lika känsligt för sabotage som kärnkraft, bara att spränga dammen.
   
 9. hsd
  Medlem · Nivå 11
  Avfallet från kärnkraften är med än det utbrända bränslet, massor av material blir " smittat" och måste skyddas/lagras under lång tid
   
 10. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Kärnkraften är uppenbarligen ett exempel på det vi var inne på för några sidor sedan, att man trots gemensam bild av fakta väljer att tycka olika.

  Det är såvitt jag förstår det ostridigt att kärnkraften är den energikälla vi har som skapar minst problem idag, samtidigt som den skapar ett avfall som är potentiellt farligt närmast för evigt. Nytta idag kontra risker i framtiden.

  På så vis speglar frågan klimatfrågan, som i hög grad också handlar om nytta idag kontra risker i framtiden. Ändå finns det få som väljer det ena eller det andra. De som är för kärnkraft är det sällan av klimatskäl, det är mest en bonus. Och de som är starkt klimatengagerade kan sällan acceptera kärnkraften som en lösning, den verkar också vara för riskfylld.

  Två människotyper utkristalliseras, de som accepterar vissa risker mot bevisad nytta och de som väljer bort nyttan för att slippa riskerna. Det här kanske är trivialt för er andra, men för mig är det något av en ny insikt. Jag kommer förstås fortsätta att ha svårt att förlika mig med dem som inte tycker som jag, men nu kanske jag lite mer förstår varför de tycker som de gör.

  Vi kan klä det i politiskt finare skrud om vi vill, men det kokar nog ner till graden av riskaversion.
   
  Redigerat 16 maj 06:54
 11. 13th Marine
  Renoverare · Nivå 17
  En av tankarna för egen del angående kärnkraft är att inte heller det är förnyelsebart, då det egentligen inte ingår i något kretslopp (nej, det gör inte solenergi heller, men det är en annan fråga).
   
 12. T
  Medlem Nivå 11
  Vattenkraften är inte utsläppsfri.
  Förruttnande växter i dessa artificiella dammar med varierat vattenstånd över året står för substantiella utsläpp av metan.
  Det är något som vurmare av svensk fossilfri elproduktion sällan nämner.

  https://www.theguardian.com/global-...s-greenhouse-gas-methane-study-climate-change
   
 13. AndersMalmgren
  Renoverare Nivå 21
  Visste inte det var så mycket faktiskt! Bra info, tackar! Man får mer och mer vatten på sin kvarn. Förlåt, uran i sin reaktor
   
 14. T
  Medlem Nivå 11
  Ja, ju mer man läser på om olika miljöproblem inser man att det finns ingenting som vi människor gör som inte påverkar resten av ekosystemet negativt på ett eller annat sätt. Som du själv konstaterat så är det mest resurseffektiva (och därmed minst miljöbelastande) sättet att leva när man bor tätt ihop, transporterar sig lite och konsumerar lite (stadsbor i praktiken). Tyvärr är inte trenden ditåt, man bygger större och större hus, längre och längre ifrån där man ska arbeta eller hålla till utanför boendet.
   
  • Laddar…
 15. E
  Medlem Nivå 2
  Det där får du allt ta och bevisa hur du har räknat. Låter inte alls rätt. Vi kan ju utgå från hur många liter bensin du får som Undersköterska per timma av dina skattade pengar nu och då.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: