Byggahus.se

Är ej jordat dolt fel?

 1. P
  Medlem Nivå 1
  Köpte hus för två år sedan och när vi nu börjat renovera har vi upptäckt att där det sitter elkåpor för jordad el över elluttagen är det inte alls jordat. Det gäller flera eluttag i en del av huset. Är det ett dolt fel? Hur ska vi gå till väga, anlita elektriker först som kollar eller vilken ordning är lämplig om vi ska gå vidare med detta?
   
 2. Swetrot
  Medlem Nivå 11
  Det är ett oskick, men knappast dolt fel i lagens mening. Sådant avslöjas ju rätt så fort om man kontrollerar elen vid t.ex. en besiktning.

  Det är däremot idé att gå igenom elen eftersom det där tyder på att den som gjort installationen inte har riktig koll på hur man gör.
   
 3. M
  Medlem Nivå 1

  Jorda!

  Jorda först av allt när du ändå plockat ner. Förr i tiden var det ovanligt med jordade vägguttag i husen, så det är knappast ett dolt fel. Vad man gjort är att man ersatt gamla uttag med nya med möjlighet till jordfunktion. Den möjligheten ska du uttnyttja.
   
  Redigerat 2 mar 2009 14:10
 4. D
  Medlem Nivå 1
  Men.. med största sannolikhet finns det ingen jordledare framdragen till varje vägguttag. Detta måste då dras fram från elcentral samt att allt inom det aktuella rummet måste jordas. Alternativet, både enklare o billigare, är att ersätta med ojordade kåpor d v s så som det skall vara. Komplettera med jordfelsbrytare i centralen för en säkrare anlägggning. Instämmer i övrigt med Swetrot.
   
 5. mexitegel
  Allvetare · Nivå 24
  Nu är inte jag någon expert på dolt fel eller inte men om det inte fanns några synliga tecken (på andra ställen) på att det var felaktigheter i elinstallationerna i huset vid er besiktning (antingen ni gjorde den själv eller av besiktningsman) så fanns det ju ingen anledning att misstänka att dessa uttag skulle vara felaktiga. Installation är ju otvivelaktigt inte rätt utfört. Så som Swetrot säger , låt en installatör gå igenom elsystemet så kan ni därefter ta en diskussion med förra ägaren om ev. ersättning om det visar sig vara mycket som inte står rätt till.
   
 6. I
  Medlem · Nivå 13
  Man får inte ersättning i efterhand bara för att det finns felaktigheter i ett hus. Det krävs lite mer än så...
   
 7. Fotografen
  Medlem · Nivå 19
  Saknad jord är ett fel, dessutom ett ganska allvarligt sådant, men inte ett dolt fel eftersom det är enkelt att mäta upp utan att skruva isär något.
   
 8. Nyfniken
  Medlem · Nivå 18
  Nja... För att sätta upp en jordfelsbrytare så måste man väl ändå ha jordade uttag? :surprised:
   
 9. mexitegel
  Allvetare · Nivå 24
  Iofs sant. Hur många besiktningsmän mäter samtliga jordade eluttag vid en besiktning om det inte finns andra tecken på att något inte står rätt till? De utgör ju ändå någon form av "norm" för vad som bör undersökas.
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Nej, En jordfelsbrytare skyddar oavsett om det finns jord framdraget eller ej.

  Men frågan i den här tråden handlade om huruvida det är ett dolt fel eller ej. Att det är ett fel är självklart.

  Är det ett dolt fel? Som jag ser det så är det också självklart ett dolt fel. Det går bara att upptäcka genom att antingen montera isär uttagen eller genom att mäta. Båda metoderna kräver (formellt) fackman. Man skall inte behöva anlita fackman för att uppfylla sin undersökningsplikt. Tanken med att anlita ett proffs är att efterssom man inte skall behöva vara proffs, så har man garanterat uppfyllt undersökningsplikten om man anlitar ett proffs (som gör sitt jobb fackmannamässigt).

  OM det finns ngt. annat i elinstallationen i huset som ger missatnkar om att elen antingen inte är fackmannamässigt utförd, eller allmänt gammal och utsöiten eller trasigt. Då är man som köpare skyldig att göra en fördjupad undersökning (dvs. kalla in ett proffs) för att man skall kunna anses ha utfört sin undersökningsplikt. Dvs om det fanns något med elen som ni själva såg, eller som en besiktningsman skulle ha sett var konstigt, då borde ni ha tagit in en elektriker, som självklart skulle upptäckt detta felet.

  Men sedan kommer det svåra. Bara för att felet är dolt så är det inte nödvändigtvis ett fel som man kan få ersättning för. Ett dolt fel räknas inte om man med anledning av husets ålder eller allmäna skick borde misstänka att det kan finnas ett fel.

  Att sätta jordade uttag utan att jorda dem är väldigt fel, och klart olagligt. Kan ni bevisa att det är gjort av säljaren så är det läge för polisanmälan, allmänfarlig vårdslöshet. Och jag skulle definitvt ha gått på säljaren med ekonomiska krav. Oavsett om det kan räknas som dolt fel eller ej (såvida det inte är uppenbart att detta är gjort före säljareens tid).
   
 11. Swetrot
  Medlem Nivå 11
  Nu kommer vi ned på det som är hårklyverier i juridikens värld, men:

  Vägguttag får man byta ut som lekman (däremot inte montera nya), och därför behövs enligt min mening ingen fackman för att kontrollera statusen på dem. Och därmed är det inget dolt fel, tycker jag. Jordledare som däremot är framdragen till kontakten och ansluten där, men inte ansluten i centralen är troligen ett dolt fel, för i centralen får jag inte vara och rota som lekman. Eller om jordledare är ansluten, men kanske upphör i en dosa någonstans. Det är lättare att driva som dolt fel.

  I det här finns det en del med lagar som berör elarbeten också, men om det enda felet som finns är att det sitter icke jordade uttag i ett rum, som ser ut att vara jordade, så är det inte så mycket att gå vidare med. Om det däremot handlar om att allt i hela huset är ett stort fuskjobb så finns det anledning att väcka talan mot säljaren, men inte ens då är det säkert att det är som ett dolt fel det är bäst att driva fallet.