Är detta en del av bärande konstruktion?

616 läst  10 svar

 1. Kharmion
  Medlem Nivå 1
  Är den längsgående balken som är spikad bakpå takstolarnas stödben en del av den bärande konstruktionen eller finns den bara där som stöd för den numer borttagna kattvindsväggen? Jag skulle vilja flytta ut väggen 70 cm (stödbenen kommer att stå kvar), men jag hade inte räknat med att hitta den där balken... Kan jag flytta ut den om den måste finnas?
   
 2. Bemmin Byggare
  Lösvirkesbyggare Nivå 3
  Det ser dessvärre ut som att den bär upp bjälklagplankorna så att de får samma spännvidd som takstolarna mellan stödbenen, förmodligen för att få en homogen nedböjning av hela bjälklaget, men jag är bara en enkel lärling , en konstruktör kan säkert ge dig bättre svar och en smidig lösning. Ge inte upp!
   
 3. J
  Medlem · Nivå 22
  Jag har lite svårt att se att den skulle ha någon bärande funktion. Det är ju ett ganska nybyggt hus. Titta på hur den är infäst dels i stödbenens sida, dels i golvbjälkarna. Om den är ordentligt infäst i stödbenen skulle den kunna ha till uppgift att fördela lasten från stödbenen till mellanliggande golvbjälkar, men det är i så fall ingen optimal lösning.
   
 4. J
  Medlem Nivå 3
  Frågan är ju också hur det ser ut rakt under det fotade området. Det kanske saknas en stödjande mellanvägg.

  I vårt hus har vi en del som är öppen från långsida till långsida och då har man valt en liknande lösning för att säkra upp den takstol som då tappar stöd från en mellanvägg. Det är dock en lite kraftigare upphängning än den du fotat.
   
 5. Kharmion
  Medlem Nivå 1
  Det finns en hjärtvägg under alla bjälkar/stolar men inga andra mellanväggar därunder. Balken sitter med två spik i varje stödben, och spikad i mellanbjälkarna via klossarna som sticker upp på baksidan. Den ser ju onekligen lite väl rejäl ut för att bara ligga där på pin kiv...
   
 6. P
  Medlem Nivå 6
  Jag kan inte heller se att den ska kunna bära något. om jag förstod dig rätt så var det en del av den gamla kattvindsväggen, och då finns ju en förklaring att den finns där överhuvudtaget. Två spik i takstolen ovanifrån är ju inget att hänga en takstol i?
   
 7. J
  Medlem Nivå 3
  Samtidigt känns det konstigt att lägga till en balk om det är möjligt att bygga väggen till kattvinden direkt på takstolens underram. Men det är kanske för långt mellan takstolarna för det.

  Hur är det med spännvidd och dimension för golvåsen som hålls uppe?
   
 8. B
  Husägare · Nivå 7
  Det är ett vanligt utförande om golvreglarna(de reglat mellan underramen på takstolarna)har långa spännvidder. Då hänger man upp golvregeln i den tvärgående som i sin tur bärs av takstolen. Om inte för bärförmågans skull så är den tvärgående regeln viktig för svikten.
   
 9. J
  Medlem · Nivå 22
  Är klossarna fästa i golvbjälkarna med någon form av beslag? Om du lägger upp en sektionsritning så kan vi lättare bedöma helheten.
   
 10. Bemmin Byggare
  Lösvirkesbyggare Nivå 3
  Idag så använder man gaffelankare men kan tänka mig att det där fungerar fint också då den är låst i alla lägen, håller med ovanstående om sektionsritningar och typ av grund kan också vara intressant.. Men är det så att det finns en hjärtvägg på undervåningen så borde den ju rimligtvis inte behövas...
   
 11. J
  Medlem · Nivå 22
  Förstår nu att klossarna sitter på ömse sidor om golvbjälken och i den vinkelrätt placerade regeln. Orsaken är givetvis den som bossespecial skriver om i inlägg #8. För att kunna bedöma betydelsen av detta arrangemang och alternativa lösningar behövs en sektionsritning.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: