Byggahus.se

Är det tillåtet som lekman att sätta fast eluttag under ett skrivbord?

 1. optimum
  Medlem · 5 182 inlägg
  Vilket tjafs. Precis samma som en icke behörig inte för göra elinstallationer själv.
   
 2. T
  Medlem · 1 603 inlägg
  Kalla det inte tjafs när du har fel...

  (Käbbel tror jag är rätt ord då.)
   
  • Laddar…
 3. tommib
  Bergsfogde · Stockholm · 12 853 inlägg

  tommib

  Bergsfogde
  Nej. Du har fel. Det är absolut tillåtet att bygga elapparater själv och koppla mot nätet.

  CE-märkning kommer bara in om man ska "sätta en produkt på marknaden".
   
 4. E
  Medlem · 4 289 inlägg
  Ja, det kan det vara, ingen som sagt något annat. Men kraven består.

  Regler som gäller i hela EU
  Det finns flera harmoniserade EU-direktiv för produkter. Att direktiven är har-
  moniserade innebär att samma regler gäller i hela EU, inklusive Sverige. Oavsett
  vilken del av den europeiska marknaden som du riktar dig till måste du ta hänsyn
  till dessa direktiv. Även om direktiven har samma innehåll i alla länder är det
  viktigt att komma ihåg att de krav på språk i märkning och information med
  mera som finns i respektive direktiv gör att det är olika språkkrav beroende på
  land. Det kan också finnas skillnader i de harmoniserade standarderna att ta
  hänsyn till, eller skillnader i vilka stickproppar som får sättas på produkten.
  Elsäkerhetsverket är den myndighet som implementerar följande direktiv
  i Sverige. • Lågspänningsdirektivet (LVD)
  Säkerhetskrav hos elektriska produkter, inom vissa spänningsgränser.
  • EMC-direktivet
  Produkter ska inte störa sin omgivning och samtidigt tåla viss störning
  - de ska med andra ord vara elektromagnetiskt kompatibla.
  • ATEX-direktivet
  Gäller för produkter och utrustning som ska användas i utrymmen där det
  finns risk för explosion.
  Om din produkt är en leksak, innehåller radio (sändare eller mottagare) eller
  rörliga delar så omfattas den av andra särskilda direktiv. Myndigheter som
  ansvarar för implementering och marknadskontroll anges tillsammans med
  respektive direktiv. • Leksaksdirektivet (TD)
  Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket
  • Maskindirektivet (MD)
  Arbetsmiljöverket
  • Radioutrustningsdirektivet (RED)
  Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket
  Elektriska produkter omfattas också av produktdirektiv som rör andra aspekter
  än säkerhet och EMC. Följande direktiv gäller utöver ovanstående direktiv. Din
  produkt ska alltid uppfylla samtliga nedanstående direktiv, vilket också ska framgå
  av produktens försäkran om överensstämmelse.
  • RoHS-direktivet
  Kemikalieinspektionen
  • Ecodesign-direktivet
  Energimyndigheten
  När du säljer elektriska produkter behöver du också känna till följande regelverk.
  • WEEE-direktivet
  Naturvårdsverket
  • Energimärkningsförordningen
  Energimyndigheten
  Du måste själv ta reda på vilka direktiv och förordningar som din produkt berörs
  av. På webbplatsen www.marknadskontroll.se finns en fullständig förteckning med
  produktbestämmelser, tillsammans med information om vilken myndighet som
  ansvarar för dem. Där hittar du också länkar till direktiven och till myndigheter-
  nas webbplatser, där du kan få mer information.
   
 5. snuttjulle
  Medlem · Stockholm · 3 956 inlägg

  snuttjulle

  Medlem
 6. Bo.Siltberg
  Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 18 661 inlägg

  Bo.Siltberg

  Hobbyelektriker
  Man får inte bygga en apparat själv utan att ha kunskapen till att bygga den så att den är säker för den användning den är avsedd för. Vill man sätta den på marknaden så tillkommer det krav på CE-märkning, vilket bl.a innebär att den ska vara säker för en bredare publik. Däremellan kan det vara en stor skillnad.
   
  • Laddar…
 7. G
  Medlem · 1 450 inlägg
  Det är ganska självklart, de flesta om inte alla ingenjörer som designar och bygger alla apparater, elnät mm har ingen som helst elektriker behörighet, varför skulle de ha det. De är el el/elektronik ingenjörer eller självlärda.
  Det blir dock lite komiskt att man får bygga våra elnät och kärnkraftverk men inte koppla in ett nytt 220 uttag hemma :)
   
 8. Bo.Siltberg
  Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 18 661 inlägg

  Bo.Siltberg

  Hobbyelektriker
  Försök inte hitta någon logik i behörighetsreglerna för det finns inte, ingen som har med elsäkerhet att göra.
   
 9. Demmpa
  Husägare · Kalmar · 10 963 inlägg

  Demmpa

  Husägare
  När började det gälla?

  Följande text är saxad från Elsäkerhetsverkets hemsida:
  ”Möjligheterna att som privatperson tillverka eller ändra elprodukter är mycket begränsade. Om du tillverkar eller ändrar en elprodukt är det du själv som har ansvaret för att produkten uppfyller alla säkerhetskrav.”

  Så om det nu skulle vara förbjudet för lekmän att bygga egna elapparater, varför har då ESV ovan nämnda text på sin hemsida?
   
 10. G
  Medlem · 1 450 inlägg
  Det är väl självklart att man är ansvarig för sina egna handlingar. Eller mitt företag när vi tex byggde övervakning till samtliga elskåp på gatorna i Sverige, eller de där säkerhetssystemen till riksbanken. Man har en företagsförsäkring för sådant Hemma har man en lagom dos nyttig hybris :)
   
  • Laddar…
 11. E
  Medlem · 4 289 inlägg
  Här är inget som är självklart. Ett företag kan knappast ha ansvar för något, däremot personer bakom, exempelvis VD.

  Försäkringar täcker olyckor, ej terrorister, vad som gäller däremellan får tas från fall till fall.
   
 12. Demmpa
  Husägare · Kalmar · 10 963 inlägg

  Demmpa

  Husägare
  Nu handlar inte mitt inlägg om man är ansvarig för sina egna handlingar eller inte, utan det handlar om man som lekman får bygga en egen elapparat och ansluta den till elnätet eller inte.

  Se följande inlägg:
  1) https://www.byggahus.se/forum/threa...nder-ett-skrivbord.397146/page-7#post-4165176
  2) https://www.byggahus.se/forum/threa...nder-ett-skrivbord.397146/page-7#post-4165218
  3) https://www.byggahus.se/forum/threa...nder-ett-skrivbord.397146/page-9#post-4165309
  4) https://www.byggahus.se/forum/threa...nder-ett-skrivbord.397146/page-9#post-4165423
   
 13. G
  Medlem · 1 450 inlägg
  Man har oftast ekonomiskt ansvar för skador. Därför har man dyra företags försäkringar. Jag har haft ett antal bolag och också tecknat ett antal sådana. Du har säkert någon också då det verkar som om du är egenföretagare och då lär vara ansvarig för skador, av den anledningen är det också bra med regelverk
   
 14. G
  Medlem · 1 450 inlägg
  Vad menas med lekman? jag upplyser bara om att de flesta apparater inte konstrueras av ngn med "el behörighet", då detta nämndes i tråden.
   
 15. Demmpa
  Husägare · Kalmar · 10 963 inlägg

  Demmpa

  Husägare
  Lekman är en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör.

  Lekman när det gäller elinstallationer är alltså alla som inte är ”elektriker”.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.