Byggahus.se

Är det omöjligt bygga bostadsdel närma tomtgräns?

 1. C
  Medlem · 123 inlägg

  callel

  Medlem
  Tror ni att man får bygglov för en tillbyggnad innehållande bostadsdel vilken ligger 1.5 meter från tomtgräns? Grannens hus ligger i sin tur cirka 5 meter från gränsen.

  I dagsläget finns garage cirka 2 meter från tomtgräns som rivs för att göra plats för tillbyggnad i 1½-plan.

  Grannens medgivande? Vad händer om grannen säger Nej? Är det då helt omöjligt?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 460 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Är det omöjligt bygga bostadsdel närma tomtgrä

  Beror ju förstås på vad detaljplanen säger, men i princip så tror jag att det blir mycket tufft att få igenom även om grannen går med på det.

  Normalregeln säger ju 4,5m. Och det är ett krav som kommer av brandskydd, det skall vara 9m mellan byggnader. När det är fråga om radhus och liknande så har man (oftast?) en brandvägg mellan bostäderna.

  Om sedan grannen misstycker så lär det ju inte bli enklare.
   
 3. C
  Medlem · 123 inlägg

  callel

  Medlem

  Re: Är det omöjligt bygga bostadsdel närma tomtgrä

  Från BBR 2005
  5:72 Utformning beroende på avstånd mellan byggnader
  Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, skall
  utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas.
  Kravet gäller inte om avståndet till byggnader på granntomten ändå blir
  minst 8,0 meter.
  Brandspridning skall försvåras genom att strålningsnivån på grannbyggnader
  blir låg vid brand och att flammorna från brinnande byggnader inte når grannbyggnader.
  Brandskyddet får utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktioner,
  skyddsavstånd eller en kombination därav. För byggnader i tomtgräns skall
  brandskyddet utgöras enbart av brandtekniskt avskiljande konstruktion.

  Allmänt råd
  För byggnader med mer än två våningsplan är utförande med brandvägg
  lämpligast. Brandväggar för flera byggnader kan sammanbyggas om detta
  kan ske utan olägenhet. För byggnader med högst två våningsplan och som
  endast innehåller bostäder eller kontorslokaler kan föreskrifterna i avsnitt
  5:721 tillämpas.
  När en byggnad kan förväntas påverkas av strålning från flammor bör
  strålningsnivån understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter. Alternativa strålningsnivåer
  kan bestämmas med ledning av fasadytornas utformning och
  material. (BFS 1998:38)


  Kan man få dispens om man utför väggen mot tomtgränsen som brandvägg?
   
 4. G
  Medlem · 174 inlägg

  grodis

  Medlem

  Re: Är det omöjligt bygga bostadsdel närma tomtgrä


  Nu är det nog inte brandklassningen som är problemet, en vägg kan alltid byggas så att den är brandklassad och uppfyller brandkraven. Vad du skall ta reda är vad planbestämmelsera säger, troligen får man enligt plan inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m...
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.