Ändring av användningsområde för fastighet

14k läst  35 svar

 1. N
  Medlem Nivå 1
  Jag och min sambo är intresserade av att köpa ett gammalt missionshus och renovera upp detta för att använda det som fritidshus. Efter massa samtal till olika förvaltningar på kommunen fick jag reda på att eftersom huset har taxeringskod 325 (Hyresfastighet, samlingslokal) så krävs det att detaljplanen ändras för att man skall kunna använda det som fritidshus. Kostnaden för detta skulle jag själv få stå för och denna skulle uppgå till ca 50 000kr. Dessutom verkar det krävas en ansökan om bygglov? Finns det någon som har kunskap om ovanstående och hur lång tid kan det ta att få igenom en ändring av detaljplanen? Måste jag stå för kostnaden om det inte går igenom? Alla svar mottages tacksamt.
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  I praktiken tror jag inte kommunen kan hindra er från att använda huset som fritidshus. Det kan möjligen bli en del strul med skatteverket (men den delen kan jag inte).
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  I princip så kan du få betala även om planen inte blir som ni vill. Känner till ett fall här i stockholmsområdet där en villaägare ville stycka av och sälja en del av sin tomt för en ny villa. Pga. detaljplanen gick det inte. De beställde ett planearbete som kostade 100 000. När planen var färdig så föreskrev den att den nya tomten OCH den befintliga skulle bebyggas med 3 plans flerfamiljshus, och gränsen mellan tomterna var dragen så att den befintliga villan måste rivas om man skulle sälja halva tomten.

  Den nya planen var ju inte helt populär bland grannarna i sina villor heller...
   
 4. N
  Medlem Nivå 1
  Jag kan tillägga att finansieringen inte fungerar som jag tänkt på grund av hur det är upptaget i detaljplan och hur det är taxerat. Länsförsäkringar lånar inte ut pengar till detta som ett vanligt bolån, utan det är ett blancolån som gäller. Då blir man ju helt klart mer begränsad och dessutom blir lånekostnaden högre. Tänker man i en framtid och ska sälja det och folk inte kan låna pengar till det så kommer ju aldrig värdet på huset att bli rättvisande för vem kan köpa ett fritidshus med ett blancolån? Ok, har du pengarna kontant så går det ju men då minskar antalet potentiella köpare......Dessutom kommer jag aldrig kunna bygga om huset eftersom jag aldrig kan ansöka om bygglov utan en ändring i detaljplanen....
   
 5. J
  Medlem Nivå 6
  Förstår inte resonemanget om vem som kan köpa en fritidshus med blancolån. Om ni får till en detaljplaneändring (och ändring av taxeringskoden) så att huset kan användas som fritidshus så är det väl inga problem att ta vanliga lån med fastigheten som säkerhet? Och om ni inte får igenom detaljplaneändringen så får ni inte använda det som fritidshus och då köper ni väl inte huset.

  Om ni villkorar köpet med att detaljplanen går igenom så behöver väl inte heller ni låna så mycket pengar innan det står klart att det är ett fritidshus och då får ni ta sedvanliga lån? Och om ni lånar till handpenning och detaljplanearbetet så borde väl dessa lån kunna omvandlas till lån med fastigheten som säkerhet när detaljplanen är klar.
   
 6. T
  Medlem Nivå 10
  Jag bor i en före detta församlingslokal. Det du behöver är ett bygglov för ändrad användning. Starta den processen snarast möjligt, annars får du inget taxeringsvärde, och då får du ta huslånen som vanliga lå istället för fastighetslån tills det är klart, vilket är mycket dyrare.

  Detaljplansbiten vet jag inget om, min fastighet ligger utanför detaljplanen.
   
 7. B
  Medlem · Nivå 15
  Som alla vet brukar var och varannan missionsförsamling hålla sig med vaktmästare. Och i dagens läge blir det allt svårare att rekrytera kompetenta, kvalificerade och pålitliga missionshusvaktmästare med mindre än att församlingen kan anskaffa rejäl tjänstebostad.

  Konfrontera handläggaren med dessa elementära fakta, och fråga samtidigt om man behöver bygglov för att anordna tidsenlig tjänstebostad för en vaktmästarfamilj!
   
 8. A
  Medlem Nivå 6
  Taxeringskoden har inget med detaljplanen att göra. Skatteverket ändrar taxeringskoden! Kontrollera vad detaljplanen säger om det finns någon, sen ansöker du om ett bygglov för ändrad användning!
  // Anders
   
 9. N
  Medlem Nivå 1
  Jag ska försöka förtydliga lite:
  Enligt skatteverket är det inga problem att taxera om huset.
  På kommunen säger man att man behöver ha ett bygglov för ändrad användning, på grund av att huset i dagsläget inte används som bostad. För att kunna få ett sådant bygglov måste detaljplanen ändras eftersom det i denna står att huset är en samlingslokal. Problemet med en detaljplaneändring är att det kan ta lång tid, så att villkora det i köpet är nog inget alternativ i detta fall.

  Om man bekostar en detaljplaneändring och får igenom denna plus har ett bygglov, samt omtaxerar huset hos skattemyndigheten så är det inga problem att låna som ett vanligt bolån. Min tanke var att om detaljplaneändringen inte går igenom så äger man ett hus som inte får användas som bostad, då kan det vara svårt att sälja det i framtiden.

  Man kan förvisso hävda att huset används som festlokal eller liknande, alltså inte som bostad, så kommer man säkert runt problemet, men problemet kvarstår inför framtida försäljning om man inte ändrar i detaljplan etc.
   
 10. R
  Medlem Nivå 5
  Prata med planenheten/stadsarkitekten i er kommun så får ni reda på om det kan tänkas vara några uppenbara hinder för planändringen.

  Iom att det varit en samlingslokal kan jag tänka mig att om ett problem uppstår så är det grannar el dyl som inte vill bli av med en samlingslokal.
  Men som sagt, prata med rätt person på kommunen.
   
 11. M
  Medlem Nivå 6


  vart om någon vet, svara snarast, kan kommunen finna stöd att detaljplanen måste ändras innan ett bygglov för ändrad användning kan ske?

  och om andemeningen med detaljplanen var att det skulle vara en kyrklig samlingslokal (som det är just nu) och församlignen införskaffat ny lokal 1km bort, kan man då se att planen är förlegad och inte ha något värde?

  (ja jag tittar på en 827-a med kontraktskrivning på onsdag, så är det någon som kan komma med NÅGOT som kan hjälpa, please do!)


  för min del är det villa område runt om.., med en samlingslokal till, som brukas för lss som jag förstått, innandess äldreboende.../servicehus .. typ.., undrar om dom följt och ändrat detaljplan..!
   
 12. B
  Medlem · Nivå 15
  Jag antar att byggnadsnämnden skulle åberopa nya PBL 9 kap §2 moment a) ... "byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd".

  Alltså det som motsvarar gamla PBL 8 kap §11 där det heter att bygglov ska beviljas om "åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området".
   
 13. M
  Medlem Nivå 6
  men om kommunen ändrar detaljplan då kan dom ju inte oxå komma kräva ett bygglov för ändrad användning, till det den nya detaljplanen anger?!.. sicken soppa....

  Jag luskar på om jag inte skall angripa detaljplanens syfte, jag vet inte vad som står i den tyvärr, fick inte med mig den hem att läsa, nu får jag bita i ordentligt på sluttampen ist. :/...

  (har jag tur så står det något om att kyrkan skall beredas plast för lokal, och det bör la räcka med en sådan kan jag tycke.., men så har vi tiden oxå...)
   
 14. B
  Medlem · Nivå 15
  Jo, det tänker sig tydligen handläggaren. Tanken är - så vitt jag förstår - att bygglov för ändrat ändamål överhuvudtaget inte är förenligt med gällande planbestämmelser. Däremot blir bygglov möjligt att medge med nya planbestämmelser.

  Som jag tipsat om i tidigare inlägg kan det vara en god idé att undersöka om fastigheten inte redan någon gång varit bebodd av en vaktmästarfamilj. Då kan man hänvisa till detta som "ringa avvikelse".
   
 15. M
  Medlem Nivå 6
  -

  kontrollera alla handlingar innan -87 som den plan som ligger nu är på alltså...,
  skulle det isf. vara fördelaktigt att dom nuvarande ägarna (pingstförsamlingen) lämnar in denna ändring eller spelar det ingen roll om jag som kommande ägare gör det?.
   

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: