Byggahus.se

Ändra en allmäning???

 1. J
  Medlem · 16 inlägg

  Jocke2100

  Medlem
  Jag har väldigt dåliga kunskaper på detta ämne, men jag undrar följande.
  Jag har en tomt på 120000kvm på den finns en yta på 6500kvm som räknas som allmäning, vad kostar det att göra den till en egen fastighet, och hur gör man för att ändra det? Tacksam för svar.
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Ändra en allmäning???

  Det var ingen liten tomt!  :surprised: :surprised: :surprised:

  Utgår dock ifrån att fastigheten är 120000 kvm = 12 ha.

  Tomt eller tomtplats utgörs av det som är kring ett boningshus och som utgör en naturlig del av vistelsen i huset, dvs uteplats för dagliga aktiviteter. Är en fastighet tillräckligt liten utgörs tomtplatsen av hela fastigheten och är fastigheten väldigt stor kan det finnas fler boningshus och tomtplatser.

  Att grundkrav för att kunna ombilda fastigheter är att det finns ett objektivt skäl till ombildningen. Det räcker alltså inte med att ägaren tycker att det är trevligt utan det krävs en förändrad markanvändning. Det första fråga blir därför; Vad är syftet med att skapa en fastighet för allmänningen?

  Lycka till! :) :)

   
 3. J
  Medlem · 16 inlägg

  Jocke2100

  Medlem

  Re: Ändra en allmäning???

  Tanken är väl att jag ska kunna stycka av och sälja den fastiheten sen. Det bästa skulle vara om jag fick gjort två bra tomter på ca 1500-2000kvm av ytan som är 6500.
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Ändra en allmäning???

  Hur är denna allmänning reglerad?

  Förutom de 6 500 kvm (allmänning) där 4 000 kvm förefaller vara bebyggbara, hur ser övriga 11,35 ha ut. Är det skog, åker eller vatten, eller något annat. Går det inte att bilda två små fastigheter (tomter) ur dessa 113 500 kvm?

  Lycka till!  :) :) :)
   
 5. G
  Medlem · 174 inlägg

  grodis

  Medlem

  Re: Ändra en allmäning???

  Ett klargörande: Med allmänning menas jord, oftast skog eller betesmark, och tillhörande vatten som ägs (eller får nyttjas) av en samfällighet.

  Oftas brukar "allmäningar" vara parkmark eller dylikt alltså inte mark som kan styckas av för att bebyggas. ;)
   
 6. A
  Medlem · 100 inlägg

  Aquaman

  Medlem

  Re: Ändra en allmäning???

  Du menar samägd mark , du får nog höra med Lantmäteriet.
  Kan finnas en mängd ägare till denna , kanske bor de flera km bort.
  Är delägare i flera sådan , tyvärr inte där man kan ha en båt.

  Kanske måste man köpa ut de andra
   
 7. H
  Medlem · 4 inlägg

  habokihu

  Medlem

  Re: Ändra en allmäning???

  Prata med en planarkitekt på din kommun eller en exploateringsingenjör. Om området är planlagt, vilket det ofta är om det är lagt som allmän platsmark.
  Dvs om det är planlagt som parkmark (ofta i tätort) måste en ny detaljplan göras för att detta ska bli möjligt och det är kommunens nämnd för detaljplaner (oftast byggnadsnämnden) som svara på om man vill medverka till en sådan ändring.

  Är det ej planlagt kan du ansöka om förhandsbesked för t ex de två tomterna du funderar på. Detta kan du söka om även om du inte äger marken (någon kommenterade ju att det kanske är samägd mark vilket din lantmätare kan svara på www.lantmateriet.se ). Byggnadsnämnden kan då ge svar på om denna plats är lämplig att bebygga. Du måste oftast visa hur du kan lösa vatten och avlopp. Se tex www.avloppsguiden.se
  Om du får ja på förhandsbeskedet av byggnadsnämnden kan du börja planera för fortsättningen (beskedet är bindande i två år). Bygglovarkitekten på kommunen kan hjälpa dig med ansökningshandlingar och hur lång tid det tar etc.

  :)
   
 8. B
  Medlem · 58 inlägg

  byggnissa

  Medlem

  Re: Ändra en allmäning???

  Först bör man kanske ta reda på hur många ägare samfälligheten/gemensamhetsanläggningen har. Har den en massa delägare motsätter sig säkert någon att den säljs till jocke2100.....
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.