Byggahus.se

Äger tomten vill vräka husägarna

 1. E
  Medlem Nivå 2
  Som andra redan har påpekat föreligger det sannolikt ett arrendeförhållande mellan husägarna och fastighetsägaren. Det behöver inte ens vara skriftligt. I vilket fall som helst blir det ett de-facto-arrende om huset har stått där tillräckligt länge, oavsett om arrendekostnaden varit noll kronor under åren.

  Eftersom det är ett bostadsarrende finns det mycket små möjligheter för fastighetsägaren att avsluta arrendet och tvinga bort husägarna. Besittningsrätten är oerhört stark i detta fall, husägarna måste ha misskött sitt arrende för att du ska kunna få bort dem. T.ex betala arrendeavgiften försent, göra våld på tomten osv. Att inte underhålla huset räknas inte, det är deras ensak då de äger huset.

  Du kan inte jämföra med exemplet där ett företag köpte upp tre fastigheter och sen avslutade arrendena. Dessa var (som jag förstod det) inte bostadsfastigheter, utan någon form av företag. I dessa fall är det frågan om industriarrenden, och där gäller aldrig besittningsrätt, utan bara avtalad uppsägningstid.

  Din enda praktiska möjlighet är att tvinga fram försäljning av huset på en auktion, och vinna den. Där har du lite tur genom att du är delägare i huset, annars hade dina möjligheter att få bort huset varit nära noll. Observera att du inte kan höja arrendeavgiften godtyckligt, eftersom husägarna alltid kan gå till arrendenämnden som kommer att begränsa arrendet till ett skäligt (förmodligen väldigt lågt) belopp.
   
 2. O
  Medlem Nivå 1
  Finns det ett avtal eller har det någon gång betalats ett arrendet så gäller arrendelagen och då har husägaren besittningsrätt. Har det aldrig betalats arrende eller det inte finns något avtal så är det inget arrende och då bör det gå att säga upp nyttjanderätten.

  Om jag förstår dig rätt så är du delägare i byggnaden och då gäller lagen om samägande för byggnaden. Och den ger möjligheten att tvinga fram en försäljning om någon inte vill fortsätta att vara delägare. Om du inte vill äga byggnaden med övriga delägare så kan du också tvinga fram en försäljning. Om du gör det så kan du sedan köpa hela huset och göra vad du vill. Dock är det offentlig försäljning som innebär att nya spekulanter kommer in och bjuder.
   
  • Laddar…
 3. M
  Medlem Nivå 1
  Jag känner spontant att du kanske borde prata med berörda parter först
   
  • Laddar…
 4. B
  Medlem · Nivå 15
  TS kan agera på två sätt -

  1. I sin egenskap av delägare i byggnaden och under åberopande av Lag 1904:48 om samägande kan TS begära att byggnaden säljs på allmän auktion. Tingsrätten utser god man att förvalta försäljningen.

  2. I sin egenskap av jordägare och med hänvisning till att avtal om arrende saknas kan TS hos kronofogden i enlighet med tillämpliga delar av Lag 1990:746 begära särskild handräckning för att efter prövning avlägsna byggnaden. Byggnadens delägare (inklusive du själv) bereds tillfälle att bevisa eller förneka sitt ägandet av huset och/eller sin besittningsrätt exempelvis genom arrende eller någon slags avtal.

  I båda alternativ rekommenderas starkt att du anlitar juridiskt ombud.
   
 5. Huggedugge1
  Medlem Nivå 1
  klart du kan. Starta en kalkonfarm och börja med 50 st på tomten. Du vill ha kommunalt V/A - be övriga delägare vara med och finansiera samt informera om att arrendet nu höjs med 50KSEK per år... Var lite kreativ.
   
 6. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Det är din fastighet, men inte din tomt.

  Ett arrende kan du ta ut. Typ 4% av fastighetsvärdet tror jag är hyfsat vanligt.
   
  • Laddar…
 7. P
  Medlem Nivå 1
  Jag reagerar först och främst på varför man skriver en fråga här, och sen så uppenbart inte lyssnar till de svar och råd man får, utan istället lägger sig i en skyttegrav med sina egna argument?

  Men här finns väl flera oklarheter. Huruvida det finns arrende eller inte. Men frågeställaren säger själv att han ska ta ut ett skyhögt arrende, och det låter sig inte göras. Hamnar man i oenighet kring sånt avgörs frågan av arrendenämnden eller annan instans https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/arrende/bostadsarrende/

  Men här pratas också om "delägare". Jag undrar hur man kan köpa loss tomten, men fortfarande bara vara delägare av byggnaden på tomten? I vart fall är det så kring samägandelagen att någon part kan begära allmän försäljning, och då måste det säljas. Men det finns inget alternativ att "köpa loss" om den delägare som begärt försäljning motsätter sig det. Denne kan begära en försäljning genom ombud med sluten budgivning. Det innebär att man då måste bjuda rejält för att behålla sitt eget ställe. Så om man tänkt göra sig osams med övriga delägare och köra den tuffa linjen, så är det ingen bra idé. Andra delägare sitter med alla trumf på hand att ta gruvlig hämnd och gör det surt för den som behålla stället själv. Är en stark anledning till att jag aldrig skulle sätta mig i situationen att samäga något. Samägandelagen är lika förrädisk och vilseledande som sambolagen. Folk förstår inte hålen i lagen.
   
 8. P
  Medlem Nivå 1
  Vet inte om arrende regleras på det sättet. Däremot vad gäller tomträttsavgäld brukar det finnas en riktlinje om 3% av taxeringsvärdet på tomten. Fastighetsvärdet är inte en faktor i det fallet
   
 9. B
  Medlem Nivå 1
  Vet inte om någon här berört det än men: Detta tycks handla om ägarkongruens och accession. Huvudregeln är att ett hus inte kan vara lös egendom ifall huset och fastigheten som det står på har samma ägare, eller som Jordabalken säger "kommit i densammes hand".

  TS kan inte äga marken och arrendera samtidigt, men samäger fortfarande huset medan de andra fortsätter arrendera? =)
  Eller så blir huset genom fastighetsaffären fast egendom tillhörande fastighetsägaren, och arrendatorerna inneboende?
  Intressant fall, här är en uppsats med lite nyttig läsning: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:720916/FULLTEXT01.pdf
   
 10. useless
  Självbyggare · Nivå 25
  Förmodligen för att det var någon utomstående som ägde fastigheten innan och sålde den till en av delägarna/delarrendatorerna till huset.
   
 11. A
  Medlem · Nivå 14
  Har man verkligen besittningsrätt på ett arrende?
   
 12. L
  Medlem Nivå 2
  Jag har bara skummat igenom tråden lite, men blev lite nyfiken på en sak(ledsen om det redan svarats på någonstans)...

  Används ens definationen "tomt" juridiskt? Är inte det mer åt "folkmuns"-hållet för att beskriva den del av fastigheten som brukas av ägaren i sitt vardagliga liv?
  Det är inte, iaf häromkring, ovanligt att folk har stora fastigheter, men bara brukar en viss del av den(dvs, den del man bl.a. klipper gräset på osv, i regel runt huset/byggnader och ev. uppfart, av diverse anledningar) och det är deras "tomt". Därav anser min hjärna att definationen "tomt" tappar sin juridiska mening, till skillnad mot fastighet, eftersom tomten kan vara allt ifrån 1% till 100% av fastigheten.
   
 13. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Begreppet tomträtt existerar ju uppenbarligen i alla fall. Jag förutsätter att tomt är ett definierat ord inom juridiken.
   
 14. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Ordet tomt, eller oftare tomtplats, används fortfarande juridiskt. Ibland används ordet hemfridszon för i princip samma sak.

  I TS fall verkar ju tomten och fastigheten i praktiken vara samma sak. Det är möjligt att det finns delar av fastigheten som inte är tomtmark, och även om fastigheten i teorin skulle vara stor nog att dela i två tomter kan vi nog utgå från att TS möjligheter att disponera sin fastighet är blockerade av att hela ytan är att betrakta som tomt till det bostadsarrende som finns.
   
 15. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Det jag menat är att tomten/hemfridszonen hör till huset inte till fastigheten. Det blir uppenbart i de fall storleken skiljer. Tomten är därför inte TS.