Byggahus.se

Äger jag bryggan?

 1. L
  Medlem Nivå 8
  Set borde inte skilja från t ex hus på ofri grund eller om någon parkerat med tillåtelse på din tomt. Så nej, det är inte din brygga.
   
 2. L
  Medlem Nivå 8
  Lite oklart. Bryggans tillhörighet är mest troligt där den börjar? Är det kyrkans mark? Vattenområdet ger ju rättigheter men du får (precis som på en tomt) inte göra vad du vill.
   
 3. B
  Medlem Nivå 1
  Är bryggan övergiven kan du göra anspråk på den eftersom den ligger i ditt vattenområde
   
 4. H
  Medlem Nivå 1
  Som jag tolkar läget så har en strandfastighet rätt att bygga en brygga och att den följer med fastigheten likt ett legalservitut. Dock gäller endast rätten att bygga brygga i annans vatten för fastighetens eget behov. Har man som här uppfört den för kommersiell verksamhet måste den ev rivas. Tror dock inte att det finns något scenario där den är ts. Tar man spåret att det är resturangbåtsägaren som byggt den skulle det enbart leda till att det är egenmäktigt förfarande.
   
 5. T
  Medlem · Nivå 16
  Finns det bygglov för bryggan?
   
 6. H
  Medlem Nivå 4
  Den försvunna ägaren äger bryggan om han inte sålt den eller kronofogden tagit. Har kronofogden tagit den bör den ha varit eller komma på auktion.
   
  • Laddar…
 7. Larsa
  Medlem · Nivå 13
  Det är ju alltså inte en flyttbar brygga, utan stenkistor. Skulle vara väldigt märkligt att sälja en sådan till en tredje part....
   
  • Laddar…
 8. TomasJor
  Medlem · Nivå 11
  Nu äger ju dock en tredje part redan bryggan så varför skulle det vara konstigt om den säljs vidare?

  Ta kontakt med kyrkan och försök få fram gamla dokument/kontrakt på bryggan, både byggnation och hyresavtal.
  Alt kontakta kommunen, det borde ju finnas bygglov, där borde det framgå vem som åtminstone byggde den.
   
 9. H
  Medlem Nivå 1
  Fast 3e part får ju inte uppföra en egen brygga då han varken äger stranden eller vattnet. Bryggan tillhör troligtvis strandfastigheten, finns det inget servitut skrivet lär inte bryggan få användas för kommersiell verksamhet. Kolla med kommunen.
   
 10. Workingclasshero
  Medlem · Nivå 11
  Jag tror ägaren till bryggan behåller äganderätten ända tills markägaren i detta fall tar den i besittning.
  Det kanske måste gå vägen via ett krav på borttagande av bryggan till ägaren och vidare att ägaren överlåter bryggan till markägaren.
  Min gissning är att det finns flera sätt för markägaren att ta över bryggan relativt enkelt i detta fall.
  TS får nog gå till en riktigt jurist ;-)
   
  • Laddar…
 11. E
  Hobbysnickare · Nivå 10
  Restaurangbåtsägaren bygger alltså en brygga åt strandfastigheten som ägs av kyrkan. Bryggan tillhör strandfastigheten.
   
  • Laddar…
 12. Larsa
  Medlem · Nivå 13
  Som sagt så ägde familjen vattnet då bryggan byggdes, och ingen har någonsin varit i kontakt med oss om detta. Och nu har jag läst mig till att man inte får bygga brygga för kommersiellt bruk på annans vatten. Man får uppföra en liten brygga för personligt bruk.

  Men vi kan nog konstatera att bryggan inte är min. kanske borde kontakta kyrkan och be dem avlägsna den
   
 13. L
  Medlem Nivå 8
  men som jag tolkar det äger inte TS strandfastigheten och bryggan tillhör inte vattnet. Så kanske har fastigheten där bryggan börjar en chans (kyrkan?) men det är bara enkelt om alla papper är klara dvs dispens från strandskydd mm, annars vill man inte äga bryggan...
   
 14. N
  Medlem Nivå 2
  För att bygga/anlägga brygga i vattenområdet behövs dels tillstånd från ägaren av vattenområdet men också strandskyddsdispens samt ev godkännd laga kraft beslut om vattenverksamhet från typ länsstyrelsen...
   
  • Laddar…
 15. Fotografen
  Verktygstokig · Nivå 17
  Jag hade som sagt agerat som om bryggan vore min utan att fråga någon om något lov. Herren ger och Herren tar.;):cool: