Byggahus.se

ABS 05 = ej vite?

 1. I
  Medlem · 1 inlägg

  Inge_Koll

  Medlem
  I det kontraktsförslag inför husbeställningen som vi nu har framför oss framgår beträffande försening av färdigställandet att "beställaren ej är berättigad att erhålla vite utan har rätt till skadestånd enligt ABS 05".

  I flera tidigare poster och råd här på forum och sajten framstår det som att avtalet dels ska baseras på ABS05 och dels reglera vite....

  Är vårt avtal avvikande eller ska man se det så att ABS05 och regleringen där enligt punkt 19 sedan årsskiftet gör att entreprenören kan skriva bort vitesanspråk?

  Känns som att man skulle vilja ha bägge delarna i avtalet på ngt sätt. Skadeståndet i fråga kan ju mycket lätt bli föremål för tvist.
  Vite å andra sidan, med avtalad summa i den storleksordning som jag här fötstått vara bruklig (1-2%?), kan ju möjligen utgöra ett större incitament för entreprenören (totalentrepenad i vårt fall) att hålla avtalade datum.

  Vi bygger med en större hustillverkare från Vetlanda som börjar på "Myre" och slutar på "sjö". Andra som haft samma funderingar?

  /Inge
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: ABS 05 = ej vite?

  Vite var före årsskiftet, enligt ABS 95, inte tvingande. Det är det inte heller efter årsskiftet då Konsumenttjänstlagen och ABS 05 gäller.
  Enligt konsumenttjänstlagen kan beställaren erhålla skadestånd om entreprenören är i dröjsmål, d.v.s. om godkänd slutbesiktning inte sker i avtalad tid.

  Både vitesersättning och skadestånd kan man naturligtvis inte erhålla.
  Deflesta entreprenörer accepterar inte vitesklausul utan skadestånd enligt lagen. Skadeståndet uppgår då till ersättning för den ekonomiska skada som beställaren kan visa.
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: ABS 05 = ej vite?

  Ett förseningsvite är en på förhand överenskommen preciserad ersättning som utgår om försening uppstår av exempelvis färdigställandetidpunkt.
  Föreligger försening utgår vitet oavsett den part som erhåller ersättningen lidit något skadestånd eller inte.

  Vid krav på skadestånd skall naturligtvis den skadelidande visa att skada uppstått. Då det är fråga om direkt ekonomisk skada som skall visas med kvitto på utlägg och dylikt skall några diskussioner om beloppets storlek egentligen inte behöva uppstå. Men gör det trots allt ganska ofta ändå. Då gäller det för den skadeildande att stå på sig.
   
 4. G
  Medlem · 95 inlägg

  Gladestone

  Medlem

  Re: ABS 05 = ej vite?

  Mina föräldrar skulle anlita hantverkare för att bygga en takkupa. På min inrådan (som jurist) förseslog de en vitesklausul, innebärande att om inte arbetet var färdigt en viss tidspunkt, skulle kontraktssumman nedsättas med X % /förseningsvecka.

  Tar man i lite grand så tycker jag att det är en utmärkt lösning. Dvs, säger byggmästaren att arbetet skall vara klart i slutet av juni, kan man väl kräva att förseningsvite skall utgå från och med den 1 augusti.

  Nu var jag iofs inte med vid "förhandlingarna", men efter vad jag har fått berättat så var byggmästarens reaktion, typ "ska det vara på det viset så skiter jag i det (dvs jobbet). Snacka om att det är byggarnas marknad....

  Fördelen med vite (kontra skadestånd) är uppenbara. Att ex leva i "byggoreda" en månad utöver vad man har planlagt kan vara j-t jobbigt men är inte skadeståndsutlösande då det är duktigt svårt att visa att man lidigt någon ekonomisk skada.

  Summa summarum: Byggherrar, stå på er och kräv en vettig (och skriftlig) reglering med vite...

  /Gladestone
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.