Byggahus.se

90% av golvlackerna är giftiga

  1. Redaktionen
    På konsumentens sida Nivå 9
    En ny undersökning gjord av Folksam visar att endast 10 procent av alla golvlack klarar gränsvärdena för miljögifter, det innebär att 90 procent är farliga för hälsan.

    Du kan läsa artikeln här: 90% av golvlackerna är giftiga