3-faskopplad köksspis

14k läst  37 svar

Status:
Stängd
 1. P
  Medlem Nivå 2
  (In)koppling av spis, 380 V

  Gammal spis skulle ersättas med en ny. Såväl den gamla som den nya var/hade varit trefaskopplade och den gamla stickproppansluten, så det borde bara vara att flytta över stickproppen till den nya, som alltså saknade sådan, trodde jag. Blev dock lite tveksam inför olika inkopplingsscheman på spisarnas baksida, liksom av skillnader i den verkliga inkopplingen, jag vill gärna veta exakt vad jag gör och vore därför tacksam för kommentarer till nedanstående:
  Båda spisarna hade sex stycken anslutningsstift, i schemat markerade 1, 2, 3, 4, 5 och jord. Nedanstående beskrivningar avser såväl schema, som i det aktuella fallet med trefaskoppling, även verklig inkoppling.

  Trefasanslutning:

  Nya spisen:
  Stiften 1 & 2 samt 3 & 4 parvis sammankopplade och faserna, benämnda L1 (brun), L2 (svart) och L3 (blå), anslutna till resp. stift 1, 3 och 5. Sammankopplingen enligt ovan innebar således att fas 1 var ansluten till stift 1 & 2, fas 2 till 3 & 4 och fas 3 till stift 5. Spänningen mellan faserna var angiven till 400 V, vilket också angavs som ”Elementspänning”.

  Gamla spisen:
  Stiften 2 & 3 samt 4 & 5 parvis sammankopplade och faserna, benämnda I (blå), II (svart) och III (brun), var liksom på den nya anslutna till resp. stift 1, 3 och 5. Sammankopplingen enligt ovan innebär däremot här att fas 1 var ansluten till stift 1, fas 2 till 2 & 3 samt fas 3 till 4 & 5. Spänningen mellan faserna var här angiven till 380 V.

  Kopplingen följer alltså samma ”mönster” i båda fallen – fyra stift parvis sammankopplade och den blå ledaren ansluten till det ”ensamma” stiftet – men vad betyder skillnaden i sammankopplingen av stiften (vilken i båda fallen är gjord med ett kraftigt ”kopparbleck”) och betyder det något särskilt att den blå ledaren i båda fallen är ansluten till det ”ensamma” stiftet?

  Överhuvudtaget gör den blå färgen mig förbryllad. Jag har en gång lärt mig att den blå färgen skall reserveras för nollan, men nollan har inte i en delta-/triangelkoppling (380 V) att göra. Där använder man bara de tre faserna.

  En(?)-/tvåfasinkoppling:
  Det finns också på båda spisarna ett inkopplingsschema, som jag uppfattar som tvåfasanslutning:

  Nya spisen:
  Här är stift 1 förbundet med 2, 2 med 3 och 4 med 5. Till stift 3, och därmed också till 1 och 2, är L2 ansluten och till stift 5, och därmed också till 4, L3. Spänningen mellan L2 och L3 är angiven till 400 V.

  Gamla spisen:
  Här är stift 1 förbundet med stift 2, 3 med 4 och 4 med 5. Till stift 1, och därmed också till 2, är fas I ansluten och till stift 5, och därmed också till 4 och 3, fas II. Spänningen mellan I och II är angiven till 380 V.

  Ovanför detta schema finns även siffran 1 och ett växelströmstecken (1[SUP]~[/SUP])! Enfas? Men varför då 380 V? Men i båda fallen är den blå färgen med, nya spisen, L3, och gamla I! Dessa är, som tidigare nämnts, anslutna till det ”ensamma” stiftet i trefaskopplingen och till de parvis hopkopplade i en(?)-/tvåfasfallet.
   
 2. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  Skillnaden mellan spisarna beror på hur det är kopplade internt. Det finns ingen standard för hur det ska se ut. På spiswikin http://www.byggahus.se/wiki/Koppla_in_en_spis/häll/ugn finns några bilder varav en av dem verkar stämma in på din gamla spis. Där finns också inritat hur elementen är kopplade mot stiften. De går ju att "rotera" lite så att byglingen skiljer sig. Så följ bara anvisningen på baksidan så blir det bra.

  Att blå ledare används som fas är vanligt då det förr bara fanns anslutningskablar med dessa färger. Det är tillåtet så länge det inte finns en nolla med i kabeln.

  Märkningen "1~" är kanske lite förvirrande. Vad menar man egentligen med "enfasig"? Det innebär ju tvåpoligt, men menar man L-N eller L-L? Det beror på var man bor... Det brukar stå "400 V~" för en tvåpolig inkoppling, men det går väl att peta in siffran 1 i denna beteckning också.
   
 3. P
  Medlem Nivå 2
  Tack för ditt svar. Precis så tänjkte jag, men ville inte chansa. Om jag förstår dig rätt, så kan jag helt enkelt bara flytta över stickproppen, fasföljden har ju ingen betydelse, när det bara handlar om värme (alltså inte motorer). Den interna kopplingen i spisen skall jag nog inte "lägga mig i", det är ju fråga om helt olika spisar, såväl ålders- som märkesmässigt.
  Beträffande en- eller tvåfas, så kan jag absolut inte uppfatta markeringarna L - L och 380 (400) V som annat än en inkoppling mellan två faser, med min nomenklatur, tvåfasinkoppling. Enfaskoppling (1~) innebär i min begreppsvärd inkoppling mellan fas och nolla och inget annat, men ditt svar bekräftar ändå att det är ok att göra, som jag tänkt mig, så än en gång, Tack för ditt svar!

  Per
   
 4. P
  Medlem Nivå 2
  Tack för länken till "Bygga Hus Wiki", den var givande, men jag har några följfrågor, som jag hoppas att någon vill/kan svara på (jag refererar till nämnda länk, se svar ovan, 2012-05-30):

  1. Den nya spisen måste vara D-kopplad enligt det första alternativet i tabellen under ”Tyda inkopplingsschemat”.
  2. Den gamla spisen måste vara V-kopplad enligt det andra schemat efter ovannämnda tabell. Här är 2 och 3 resp. 4 och 5 byglade, medan 1 och 2 resp. 3 och 4 är byglade i den nya (enl. schema på spisens baksida).
  Fråga: Har det någon betydelse, om jag ansluter den nya spisen med den befintliga byglingen (D-kopplad), eller bör jag bygla om den till V-koppling såsom den gamla?
  Det finns också scheman för tvåfasinkoppling, men byglingen skiljer sig där också mellan den nya och den gamla spisen. I schemat för den nya är 1, 2 och 3 resp. 4 och 5 byglade, medan 1 och 2 resp. 3, 4 och 5 är byglade i schemat för den gamla. Vad innebär denna skillnad?
  Jag har också en helt annan fråga, nämligen om man i nätspänningsinstallationer (t.ex. hushållsmaskiner) får använda sådana kabelskor, som man köper på t.ex. Biltema och som kläms fast på kabeln med en speciell tång (artikelnummer 44-026 (t.ex.) resp. 44-200, se deras hemsida)?
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Delfrågan om inkopplingen känns otydlig. En spis som går att koppla antingen D eller Y kopplad är ofta avsedd för Norska marknaden, där D koppling ger 230V, i Svrige ger D koppling 400V. Det är med andra ord väldigt viktigt att det blir rätt.

  Vad gäller kabelskor osv. Det finns sådana som används i elsinstallationssammanhang. Huruvida de från Biltema har tillräcklig isolation vet jag inte. Tången du länkar till borde förbjudas. Det är helt omöjligt att veta om man får rätt presstryck med den tången (och man får vädigt ont i händerna).

  Att en kabelhylsa/kabelsko pressas med rätt tryck är jätteviktigt. En dålig kontakt där ger brand.

  Det finns presstänger som kostar lite mer som är gjorda så att man dels får rimlig utväxling (lätt att trycka ihop) dels inte går att avbryta pressningen förrän rätt tryck uppnåtts. De finns både i hobbyprisläge för typ 150 - 200 kr. Dels i proffsprisklass för ett par tusenlappar.

  Egentligen skall det finnas ett kalibreringsintyg ang. prersstrycket för att en sådan tång skall få användas i elinstallationssammang, Den där enkla tången är lika farlig vid arbete med bilelektronik, även där är strömmarna stora och det finns en klar brandrisk.
   
 6. P
  Medlem Nivå 2
  Du måste ha läst fel, jag skriver V-kopplad, inte Y-kopplad. Om du inte förstår vad jag menar med detta, är det enklast att titta på länken, som jag refererar till. Verbalt kan jag beskriva det som att alla tre faserna är anslutna som i en D-koppling, men mellan två av dem ("triangelns" ena sida) finns ingen belastning. Där är alltså "öppet". Jag har aldrig tidigare kommit i kontakt med en sådan koppling, tycker att den verkar "konstig", men fann den i det refererade dokuentet.
  Beträffande faran med dålig kontakt är jag väl medveten om den och förutom att jag trots mitt "hempulande" är en liten petimäter, så var det en del av anledningen till min fråga om kabelskorna. Du tipsar om bättre grejer, men var hittar man sådana?
   
 7. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  Den första bilden under detta kapitel beskriver en Y-inkoppling av en 230 V-spis. Du kanske menar den andra bilden i punkt 1 ovan? Jag tror heller inte att din gamla spis är V-inkopplad, utan sannolikt D-inkopplad.

  Jag tycker inte du ska hänga upp dig på skillnaden mellan din gamla och nya spis, det vara komplicerar det. De är kopplade olika internt vilket ger olika byglingar enligt anvisningen - det är ingenting konstigt.

  Utgå istället ifrån din kabel, med förutsättningen att uttaget har tre faser, nolla och skyddsjord. Identifiera vilka ledare som är faser, nolla (om det finns i kabeln) och skyddsjord. Behåll den bygling som är gjord på nya spisen, för den är uppenbarligen gjord för 400 V 3~ (D). Koppla sedan in kabeln enligt anvisningen på den nya spisen utan att snegla på den gamla. Fasledarna ska faktiskt anslutas till samma plintnummer, 1, 3 och 5 i både den gamla och nya spisen.

  Om kabelskor från Biltema kan användas i lågspänningsinstallationer är en bra fråga. De kabelskor och skarvhylsor som elektriker använder kommer från en elgrossist och är avsedda för detta ändamål. Biltemas kabelskor är avsedda för bilar. I vilket fall ska du använda en riktig presstång med låsning som garanterar rätt tryck.
   
 8. M
  Medlem Nivå 16
  Man kanske skall passa på att kolla att nollan är framdragen.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
 10. P
  Medlem Nivå 2
  Bäste "Gudfader"!
  Helt rätt, jag menar andra bilden. Jag skriver ju också "enligt det andra schemat efter ovannämnda tabell"
   
 11. P
  Medlem Nivå 2
  Bäste Hempulare!
  Vitsen skulle möjligen kunna vara att belastningen INTE blir densamma i alla tre faserna. I en deltakoppling (D-koppling) med samma belastning i alla tre "triangelsidorna" "tar strömmarna ut varandra" i fasledarna och man inser då lätt att med den ena "triangelsidan" borta (oändligt motstånd) kan det inte bli så. Det kan alltså möjligen. vara ett sätt att kompensera för andra belastningar än spisen?
  Tack för länkarna till verktygen (även biltema har sådana), skulle vara tacksam även för tips om kabelskor, eftersom du, liksom jag själv, tycks vara tveksam till dem, som jag nämnt.
   
 12. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  V-koppling är ett begrepp med oklart ursprung (kanske från mig :surprised:). Den är bara aktuell när man vill köra en Y-kopplad 230 V-spis i ett 130/230 V-nät som i Norge, eller en D-kopplad 230 V-spis i ett 230/400 V-nät som i Sverige. Jag tror inte vi ska blanda in det alternativet i detta fall ;)
   
 13. E
  Medlem · Nivå 21
  Eftersom V-koppling inte existerar som begrepp finns det ingen orsak att skapa ett nytt "begrepp" som inte har nån anna effekt än att det kan verka förvillande. Man kopplar enfas, två fas, två fas och nolla eller trefas och i Y (ev med nolla) eller D.Med dom begreppen klarar sig alla som besöker det här forumet och dom flesta vet vad det innebär.
   
 14. Alfredo
  Besserwisser · Nivå 17
  Att dom flesta vet vad det innebär är jag nog inte så säker på...
   
 15. E
  Medlem · Nivå 21
  Än större orsak att inte "skapa" nya begrepp. Dom som jag nämnt kan i alla fall någon här förklara nästan omedelbart.
   
Status:
Stängd

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: