Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

10 års reklamationsrätt.

 1. R
  Medlem · Västra Götaland · 120 inlägg

  Revisorn_144

  Medlem
  Någon som vet hur byggare och andra entreprenörer ställer sig till 10 års reklamationsrätt som finns enligt konsumentköplagen?

  Entreprenörer brukar lämna två års garanti på sitt utförda arbete. Vad händer efter denna period om byggfusket(icke fackmannamässigt utfört) upptäcks?

  Min erfarenhet:
  Vi byggde hus för 4 årsen. För ett årsen upptäcktes en vattenläcka i taket. Det visade sig att takluckan var felaktig installerad, vilket resulterade i läckage. Vår tidigare anlitad entreprenör åtog sig att åtgärda detta utan kostnad.

  De påtalade hur snälla de var då garantitiden löpt ut. Jag stod på mig om att jag har 10 års reklamationsrätt i enlighet med avtalet och svensk lagstiftning, så länge jag kan bevisa att de har gjort fel och jag anmäler upptäckta fel så snart som möjligt. Projektledaren sa att det finns en tecknad nybyggnadsförsäkring via Garbo som täcker fel upp till 10 år. Projektledaren sa att han minsann inte fick åtgärda något fel som upptäcks efter 5 år. Efter 5 år så är entreprenörens policy att det skall gå direkt genom Garbo. Jag blev lite irreterad över detta uttalande, där jag sa att denna försäkring träder om entreprenören är indisponibel(konkurs).

  Kan projektledaren ha rätt att en dyr försäkring kan ta ifrån mig min reklamationsrätt?
   
 2. O
  Bannad · Stockholm · 7 871 inlägg

  Odjuret

  Bannad
  Min spontana tanke är nej... Men jag är långt ifrån säker
   
  • Laddar…
 3. H
  Moderator · Stockholm · 47 359 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  jag kan ha fel, verkligen inte mitt område. Men som jag förstått det, så har du i lagen 10 års skydd för fel som beror på fusk (uppsåtligt), slarv som kan visas vara vårdslöshet/oaktsamhet, alltså nästan uppsåtligt, och liknande.

  Medan rena "misstag" är byggfel som skall täckas av byggfelsförsäkringen, med hög självrisk. En felatigt monterad taklucka kan nog kvala in som fusk/vårdslöshet. Men bevisbördan kan vara orimligt svår.

  Ett fel av misstags karaktär kan vara ex. en skruv som punkterat ett vattenrör, en packning i en utomhusarmatur som kommit lite snett vid monteringen, och du får in vatten i lampan med utlöst jordfelsbrytare som följd efter några år.
   
  • Laddar…
 4. V
  Medlem · stockholm · 70 inlägg

  Vesslan666

  Medlem
  10 år har du alltid rätt att hävda fel.

  Första 5åren har entreprenören bevisbördan att de har gjort rätt. Sista 5 åren är det du som har bevisbördan att de har gjort fel.

  Men 10 år kan de inte avtala sig ifrån.
   
  • Laddar…
 5. L
  Medlem · Halland · 169 inlägg

  LäsLus

  Medlem
  Hej,

  Det är via konsumenttjänstelagen som man har en 10 årig reklamationsrätt på arbete på mark eller på byggnader

  Reklamation 17 §

  https://lagen.nu/1985:716#R10
   
  • Laddar…
 6. L
  Medlem · Halland · 169 inlägg

  LäsLus

  Medlem
  Jag vill minnas att när jag pratade en gång för många år sedan med Järn och trähandlarnas juridiska ombud om just denna 10 åriga reklamationsrätt så kan ex om man köper tjänsten att lägga ett golv samt att byggaren köper in golvet som visar sig vara felaktigt efter 9 år så skall tjänsten räknas som felaktig och man kan reklamera den.

  Men det var några år sedan så det är inte helt färskt i minnet.
   
  • Laddar…
 7. T
  Medlem · Sö · 3 258 inlägg

  TheGame

  Medlem
  Visst har du rätt men samtidigt onödigt att.börja bråka om vem som har rätt osv.
  Dom fixade.det.ju gratis, dom kanske tyckte.dom var snälla och eom visste nog mycket väl att dom måst fixa.det.
  Du skulle bara sagt tack ist för.att.börja åberopa reklamationsrätt osv.
  Lättkränkt? ;)
   
  • Laddar…
 8. R
  Medlem · Västra Götaland · 120 inlägg

  Revisorn_144

  Medlem
  Jag är knappast lättkränkt. Jag trodde först att det skulle täckas av hemförsäkring, men ej vid takläcka och det var försäkringsbolaget som nämnde att jag borde reklamera felet i första hand. Byggentreprenören gjorde en snabblagning i första svängen, efter det läckte det in ännu mer. Sedan kom ytterligare en snickare som ej visste varför det läckte och gjorde om sin ursprungliga installation. Det var då jag tog fram monteringsanvisningar... o poängterade 8 avvikelser som resulterar i läckage. Sedan gjordes två ominstallationer till av takluckan. Diskussionen om reklamationsrätt uppstod med projektledaren under alla deras åtgärds försök. Jag har nog varit alldeles för snäll då detta kostat mig en hel del frånvaro från arbetet. Jag har däremot sagt att jag tycker det är märkligt att man som entreprenör har svårt att ta till sig monteringsanvisningar och särskilt när man skall åtgärda ett fel som är uppenbart felaktigt utfört.

  Jag kommer fortsätta reklamera fel upp till 10 år och ej gå direkt via Garbo. Då är det uppenbara fel/slarv och inte "fel skruv".

  Det som talar för hantverkare att det är svårt att bevisa fel efter så många år. Klassiker är väl felaktigt utförda fönsterinstallationer, möglet träder fram efter .. säg 8 år. Man vill ju att sin motpart tar sitt ansvar gentemot avtal och lagar.

  Jag har väl inte "grottat" ner mig med olika rättsfall som styr tillämpning av reklamationsrätt. Ni får gärna fortsätta dela med er om ni har erfarenheter av detta.
   
  Redigerat 15 dec 2016 15:32
  • Laddar…
 9. P
  Medlem · Stockholm · 1 068 inlägg

  Plåthuset

  Medlem
  Som jag tolkar det är det inte arbete byggnad som är fallet här utan att det är fråga om en småhusentreprenad. Skillnaden som jag förstått det är att arbetet på något vis skapar eller ökar byggnadens volym. Då är det enligt 51 § ff andra regler som gäller, men reklamationsrätten är fortfarande 10 år enligt 61 §. Det är dock viktigt att förstå att en reklamationsrätt inte i sig innefattar en garanti för att köparen har rätt att få felet "åtgärdat", endast att det är tillåtet att påtala felet.
   
 10. H
  Moderator · Stockholm · 47 359 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Det måste väl ändå inkludera ngt. mer än en rätt att påtala felet? Det vore ju meningslöst.

  "Jag har upptäckt att takstolarna på huset ni byggde för 8 år sedan börjar knäckas", "trist för er".
   
 11. P
  Medlem · Stockholm · 1 068 inlägg

  Plåthuset

  Medlem
  Nej, reklamationsrätten innehåller inte mer än så. Om reklamationen konstateras vara gjord inom fristen övergår man till att bedöma om det är fråga om ett ersättningsgillt fel. Det är ju många "fel" som inte kan göras gällande för att reklamationsfristen har löpt ut.

  Jag försöker förtydliga detta eftersom väldigt många tror att den tioåriga reklamationsrätten är samma sak som en tioårig garanti. I det exempel som du tar upp är det ju inte alls omöjligt att beställaren inte har rätt till ersättning för den knäckta takstolen beror på en omständighet som entreprenören inte ansvara för.
   
  • Laddar…
 12. P
  Medlem · 574 inlägg

  phälle

  Medlem
  Om det rör sig om småhusentreprenad gäller ju reklamationsrätten under 10 år enbart i vissa specialfall? Konsumenten kan bara reklamera sådana fel som finns med i slutbesiktningsprotokollet, sådana fel som hen påtalat för besiktningsmannen men denne inte tagit upp i besiktningsprotokollet, fel som konsumenten upptäcker fram t.o.m. 6 månader efter slutbesiktning och sådana fel som besiktningsmannen inte kunnat undersöka (dolda fel)

  Definitivt ingen garanti och ytterst begränsad rätt till reklamation?

  I exemplet med deformerade takstolar beror detta fel troligtvis på felaktig dimensionering. Det är rimligt att anta att takstolarna inte följer gällande byggnorm? Då ligger ansvaret hos byggherren (oftast=konsumenten).
   
 13. R
  Medlem · Västra Götaland · 120 inlägg

  Revisorn_144

  Medlem
  Jag är ganska säker att du inte har reklamationsrätt på sådant som är med i slutbesiktning eller garantibesiktningen.

  Låt säga att det är fel dimensionerade takstolar än enligt byggnormen . Detta felet upptäcks när taket rasar ihop efter 9 år. Jag tycker att entreprenören inte kan gömma sig från detta. Att ta fram inkorrekta ritningar, byggare som monterar icke fackmannamässigt korrekt.. då är det minst byggfusk.Reklamationsrätt är väl i grunden något som kan ligga till grund för att få ersättning/skadestånd för att få taket reparerat. Om entreprenören åtgärdar felet så kan du som konsument inte kräva någon ersättning.

  Det framgår av ABS09-standardavtal och konsumenttjänstlagen vad reklamationsrätten innebär och vad som förväntas av säljaren. Det är mer än bara rätten att klaga. Ersättning för utgifter att få felet åtgärdat t ex.
   
  Redigerat 22 dec 2016 20:12
 14. P
  Medlem · 574 inlägg

  phälle

  Medlem
  Slutbesiktningsprotokollet innehåller ett antal punkter som eventuellt skall åtgärdas. Om detta inte utförs på korrekt sätt har konsumenten rätt att reklamera igen. Felet blev inte avhjälpt på ett korrekt sätt. Syftet med en slutbesiktning är dock att man skall försöka komma till ett avslut. Konsumenten har en skyldighet att påpeka de fel och brister som näringsidkaren skall åtgärda i rimlig tid.

  Om takstolarna är feldimensionerade enligt byggnormen ligger det ansvaret på byggherren. Om entreprenören är byggherre vilar ansvaret på denne. Om konsumenten är byggherre har hen ansvaret.

  Möjligheten till ersättning är begränsad. Om det konstateras att det rör sig om ett fel har konsumenten rätt att få felet avhjälpt. Konsumenten har dock inte rätt att själv avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad utom i vissa specialfall.
   
 15. R
  Medlem · Västra Götaland · 120 inlägg

  Revisorn_144

  Medlem
  Håller med dig om allt förutom byggherre stycket. I normala fall är beställaren byggherre, som i mitt fall. Att vara byggherre skall ej inskränka i den 10 åriga reklamationsrätten. Jag har beställt tjänsten och näringsidkare säljer tjänsten är det korrekta förhållandet.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.