1. 2003-06-05 20:22
    Svara | #1
      
    Junior medlem Medlem: dec 2002
    53 inlägg

    grön fri

    Är det någon som prövat grön fri ??
    enl. specen skall det räcka att spruta på det på taket
    och mossa samt aljer skall dö
    ochman låter regn mm sköta resten.
    Eller är det samma verksamhet som boracol?
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  2. 2003-06-18 12:58
    Svara | #2
      
    ama
    Senior medlem Medlem: sep 2002
    852 inlägg
    Gillad 3 gånger

    Re: grön fri

    Har inte testat, men lite googlande gav:

    http://www.jape.se

    http://www.jape.se/produkter/gronfri.htm

    Kemiskt namn: Bensalkonklorid
    CAS-No.: 8001-54-5
    Koncentration: 7-9%
    Symbol: Xn
    R-Fraser: 22, 22, 36, 38
    S-Fraser: -
    Lösningsmedel: Vatten
    Risker för människor: Produkten är inte klassad som giftig. Överkänslighet av icke-allergisk typ kan
    inte uteslutas för känsliga personer.
    Symptom: Irritation, nysningar
    Risker för miljön: Produkten är inte klassad som miljöskadlig.
    Övriga risker: Produkten är stabil.    http://www.jape.se/produkter/boracol10.htm

    Kemiskt namn: Dinatriumoktaborat tetrahydrat
    CAS-No.: 12280-03-4
    Koncentration: 108 gr/l
    Kemiskt namn: N-Alkyldensyldimetylammoniumklorid (C8-C18)
    CAS-No.: 8001-54-5
    Koncentration: 22 gr/l
    Kemiskt namn: Monoethylenglycol
    CAS-No.: 107-21-1
    Koncentration: 22 gr/l
    Symbol: Xn
    R-Fraser: 22, 36, 38
    S-Fraser: -
    Lösningsmedel: -

    Risker för människor: Farligt vid förtäring. Risk för ögonskada. Irriterar huden.
    Symptom: -
    Risker för miljön: Giftigt för vattenlevande organismer. Får ej hällas i avloppet.
    Övriga risker: -

    Verkar inte vara samma ingredienser i dem. Grön fri verkar vara mindre farligt
    för månniskor och miljö.

    /ama
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  3. 2003-06-18 13:33
    Svara | #3
      
    Fasting65s avatar
    Forumgud Medlem: jan 2003
    Stockholm, Hägersten
    3 215 inlägg
    Gillad 22 gånger
    30 bilder

    Re: grön fri

    Sluta med dessa hobbygifter - oroväckande när man ersätter fysiskt arbete med mirakelmedel.

    Det kommer larmrapporter då och då som varnar för att hemanvändandet av gifter slår jordbrukens.

    hua.

    Kompletterar med urklipp från webben:


    "Produkten innehåller bensalkonklorid (CAS nr. 61789-71-7) som har föreslagits en miljömärkning, R50, dvs mycket giftigt för vattenorganismer.


    http://toxinfo.se/docs/ex8.doc
    Bensalkoniumklorid (synonymer alkyldimetylbenzylammoniumklorid, bensalkonklorid) är en blandning av kvartära ammoniumföreningar och används som skumbildare, rengörande ämne och bakteriecid i bla kosmetiska och hygieniska produkter. Ämnet förekommer i kosmetiska och hygieniska produkter i halter upp till 5%.
    Ämnet är av Kemikalieinspektionen klassificerat som hälsoskadligt, farligt vid förtäring. Ämnet medför risk för allvarlig ögonskada.
    Vissa uppgifter tyder på att ämnet kan vara hudallergiframkallande och hudirriterande.
    Bensalkoniumklorid kan inte betraktas som lättnedbrytbart. Ämnet är giftigt för fisk och Daphnia. Ämnet har klassificerats som miljöfarligt av Nordiska ministerrådet.


    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

Liknande ämnen

  1. Laserpass, röd & grön
    av Binesh i forum Verktyg, maskiner & fordon
  2. Grön garagebyggare
    av Berka81 i forum Småhus, garage, friggebod, m m.
  3. När KOM gul/grön?
    av 305 i forum El
  4. Gul och Grön
    av Logano i forum El
  5. Grön FK och blå PEN
    av vedeldaren i forum El