Hej, Nu har jag kommit över en begagnad panna och undrar om det är nån som har eller vet var jag kan få lite upplysningar om denna elpanna *( IVT/Auto term 200 -99 ). Det jag undrar över är om jag klarar mig utan att införskaffa innomhustermometer och utomhusgivare , alltså bara köra på element termostaterna?
Är utomhusgivaren till för att höja tempen på pannkretsen vintertid?