Gillad

  1. O

    olahakan gillade sverres inlägg i ämnet Utanpåliggande kabel till extra elcentral. 2017-07-29

    Har man TN-S system (femledar-system) får man inte gå över till TN-C (fyrledarsystem). Alltså, dra sepparat Jord och Nolla utan bygel i...

  2. H

    helder gillade sverres inlägg i ämnet Skarva elkabel?. 2016-03-24

    Att lödskarva en kabel är inte tillåtet enligt gällande föreskrifter!! Anledning är att det är lätt att göra kall-lödning + att om det...