Byggahus.se

Johan Löfstrand har blivit gillad

Mest gillad idag
 1. Martin C O Ekblom

  Martin C O Ekblom gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Attefall. 2019-03-18

  Det finns en stor samsyn kring att vi ska arbeta vidare med utredningen så jag tror vi med största sannolikhet få en lagstiftning på...

 2. Per Eskilsson

  Per Eskilsson gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Hur bor ni själva?. 2018-08-27

  Bor i en Villa i Linköping

 3. F

  fredand44 gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Förslag om bygglovpliktiga fastighetsförändringar och miljö. 2018-08-27

  Under hösten 2017 tillsatte Boverket på uppdrag av regeringen upphandlade tjänsten att driva ett Informationscentrum för hållbart...

 4. M

  Mikaelzii gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: återinföra 50% rotavdrag. 2018-08-27

  Vi har inga förslag kring att ändra ROT-avdraget varken åt det ena eller andra hållet

 5. T

  twoody gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Är det något parti som vill sänka/slopa uppskovsräntan?. 2018-08-26

  Regeringen har slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. Vi anser att vi måste...

 6. Hemmakatten

  Hemmakatten gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Förslag om bygglovpliktiga fastighetsförändringar och miljö. 2018-08-26

  Under hösten 2017 tillsatte Boverket på uppdrag av regeringen upphandlade tjänsten att driva ett Informationscentrum för hållbart...

 7. T

  twoody gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Minska andelen bygglovspliktiga åtgärder.. 2018-08-26

  Jag tror att det idag är mycket som görs för det alltid har gjorts. Så jag håller med dig det skulle nog behövas en nystart. Men tror vi...

 8. Per Eskilsson

  Per Eskilsson gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Tack alla! Då var debatten avslutad. 2018-08-26

  Tack alla för spännande frågor

 9. T

  twoody gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Minska andelen bygglovspliktiga åtgärder.. 2018-08-26

  Regeringen har just bygglovsbefriat solceller. vi är också förslag på gång som handlar om förändrade regler kring Attefalls hus. vi har...

 10. T

  twoody gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Tack alla! Då var debatten avslutad. 2018-08-26

  Tack alla för spännande frågor

 11. Marlen Eskilsson

  Marlen Eskilsson gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Tack alla! Då var debatten avslutad. 2018-08-26

  Tack alla för spännande frågor

 12. T

  twoody gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Byggandet minskar med S och Mp i regeringen. 2018-08-26

  Jag håller med införande av marknadshyror löser inga problem I en rapport som SABO tagit fram, med hjälp av konsultföretaget Tyréns,...

 13. Excel

  Excel gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Räntesubventioner. 2018-08-26

  Jag håller med dig om dit resonemang kring ränteavdragen, det kan komma att bli en stor utmaning för statsfinanserna samtidigt så ska...

 14. Maria Kjellberg

  Maria Kjellberg gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Byggandet minskar med S och Mp i regeringen. 2018-08-26

  Jag håller med införande av marknadshyror löser inga problem I en rapport som SABO tagit fram, med hjälp av konsultföretaget Tyréns,...

 15. Himmelsfararen

  Himmelsfararen gillade Johan Löfstrands inlägg i ämnet Alla: Attefall. 2018-08-26

  Det finns en stor samsyn kring att vi ska arbeta vidare med utredningen så jag tror vi med största sannolikhet få en lagstiftning på...