Byggahus.se

Alias_Olle har blivit gillad

Mest gillad idag
 1. splinter

  splinter gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Fuktsäkerhetsbeskrivning. 2021-04-16 kl 15:25

  Genvägen är att be om tidigare exempel på projekteringar som godtagits tidigare, och bara anpassa till ditt projekt. I praktiken är det...

 2. R

  rosell gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Kontrollansvarig. 2021-03-22

  Om kontrollansvarig: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/ Om...

 3. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Avslag på bygglov utanför detaljplan i Kungsbacka. 2020-10-31

  Jag tycker detta är en fråga för lagstiftaren. Ska det finnas lagar och regler så ska dessa följas, annars är det ju meningslöst att det...

 4. T

  TCG gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Förhandsbesked/bygglov. 2020-09-29

  Enligt 9 kap PBL gäller följande tidigare och nu: 27 § /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov...

 5. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Vad är särskilda skäl vid bygglov?. 2020-09-01

  Utgår ifrån att det handlar om 39 § byggnadsstadgan? I rättsfall nämns att det inte är möjligt att utföra tillbyggnaden på en annan...

 6. X

  Xillion gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Badrum felaktigt utfört - täcker försäkring?. 2020-08-27

  När köpte ni huset? Kan det vara läge att testa att ta detta som ett dolt fel?

 7. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Kan man göra så? Prickad mark. 2020-07-17

  Inte enligt detaljplanen nej, men anledningen till att det i detaljplan har bedömts lämpligt som prickad mark kan användas för att...

 8. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Kan man göra så? Prickad mark. 2020-07-17

  Det är dock viktigt att ha med sig att det inte går att förutsätta att man automatiskt får uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad...

 9. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Bygga nära tomtgräns i detaljplanen benämnd som "natur". 2020-06-27

  Det är inte en självklarhet att få bygga "attefallare" på prickad mark, även om det ofta kanske behandlas så av kommuner. Det görs ändå...

 10. A

  antett gillade Alias_Olles inlägg i ämnet 1 1/2 plan räknas som 1 planare??. 2020-06-21

  För ordningens skull kommer här källan från lagstiftningen: PBF 1 kap §4 Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad...

 11. Bettan74

  Bettan74 gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-06-07

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 12. S

  Steffo1980 gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-05-26

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 13. F

  Festlund gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-05-16

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 14. H

  Husnovisen65 gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-05-10

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 15. D

  Dalastuga gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Fiberskåp och bortgrävd häck. 2020-05-10

  Stå på dig, har själv en bekant som varit med om samma situation fast inom detaljplan. Fiberinstallatören började efter att min bekant...

 16. J

  Jsson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Uteplats, strandskydd. 2020-03-28

  Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten upp på land och ut i vattnet, även under vattnet. Ibland är det upphävt, men kan även...

 17. Myrstacken

  Myrstacken gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Havsutsikt överklaga. 2020-03-05

  Förutsatt att handläggningen från kommunens sida är riktigt utförd bör han inte ha något att komma med. Men uppdatera gärna ärendet...

 18. Maria T

  Maria T gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Havsutsikt överklaga. 2020-03-04

  Förutsatt att handläggningen från kommunens sida är riktigt utförd bör han inte ha något att komma med. Men uppdatera gärna ärendet...

 19. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Detaljplan, nockhöjd m.ö.h?. 2020-02-17

  Jag antar att du fått du fått förslaget för att du ska kunna yttra dig inför det fortsatta arbetet med antagandet? Då skulle jag skriva...

 20. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Detaljplan, nockhöjd m.ö.h?. 2020-02-17

  Utan att veta hur det ser ut just här, men jag utgår ifrån att tomtindelningen inte möjliggör en placering på en gräns mellan två...

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.