Byggahus.se

Alias_Olle har blivit gillad

Mest gillad idag
 1. F

  franzke gillade Alias_Olles inlägg i ämnet 1 1/2 plan räknas som 1 planare??. 2021-09-07

  För ordningens skull kommer här källan från lagstiftningen: PBF 1 kap §4 Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad...

 2. Zoldot

  Zoldot gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Klassas en "köpe-paveljong" som skärmtak/komplementbyggnad?. 2021-07-11

  Kan absolut vara bygglovpliktigt/anmälningspliktigt beroende på om det är varaktigt placerat som tidigare nämnts. Stör det någon...

 3. Energispecialist

  Energispecialist gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller bygglovsingenjör. 2021-06-01

  Jag tycker det låter konstigt att andra yrkesverksamma inte förstår att den moderna rollen innefattar båda delarna, så har det enligt...

 4. Energispecialist

  Energispecialist gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Hur beräknar man planavvikelser?. 2021-05-28

  Man kan vända på det och se det som att det är mer rättssäkert nu eftersom godtycket på många håll fasats ut. Samt att man nu även...

 5. S

  Sotiris Tokos gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Förhandsbesked/bygglov. 2021-05-07

  Enligt 9 kap PBL gäller följande tidigare och nu: 27 § /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov...

 6. splinter

  splinter gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Fuktsäkerhetsbeskrivning. 2021-04-16

  Genvägen är att be om tidigare exempel på projekteringar som godtagits tidigare, och bara anpassa till ditt projekt. I praktiken är det...

 7. R

  rosell gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Kontrollansvarig. 2021-03-22

  Om kontrollansvarig: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/ Om...

 8. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Avslag på bygglov utanför detaljplan i Kungsbacka. 2020-10-31

  Jag tycker detta är en fråga för lagstiftaren. Ska det finnas lagar och regler så ska dessa följas, annars är det ju meningslöst att det...

 9. T

  TCG gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Förhandsbesked/bygglov. 2020-09-29

  Enligt 9 kap PBL gäller följande tidigare och nu: 27 § /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov...

 10. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Vad är särskilda skäl vid bygglov?. 2020-09-01

  Utgår ifrån att det handlar om 39 § byggnadsstadgan? I rättsfall nämns att det inte är möjligt att utföra tillbyggnaden på en annan...

 11. X

  Xillion gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Badrum felaktigt utfört - täcker försäkring?. 2020-08-27

  När köpte ni huset? Kan det vara läge att testa att ta detta som ett dolt fel?

 12. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Kan man göra så? Prickad mark. 2020-07-17

  Inte enligt detaljplanen nej, men anledningen till att det i detaljplan har bedömts lämpligt som prickad mark kan användas för att...

 13. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Kan man göra så? Prickad mark. 2020-07-17

  Det är dock viktigt att ha med sig att det inte går att förutsätta att man automatiskt får uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad...

 14. M

  MetteKson gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Bygga nära tomtgräns i detaljplanen benämnd som "natur". 2020-06-27

  Det är inte en självklarhet att få bygga "attefallare" på prickad mark, även om det ofta kanske behandlas så av kommuner. Det görs ändå...

 15. A

  antett gillade Alias_Olles inlägg i ämnet 1 1/2 plan räknas som 1 planare??. 2020-06-21

  För ordningens skull kommer här källan från lagstiftningen: PBF 1 kap §4 Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad...

 16. Bettan74

  Bettan74 gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-06-07

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 17. S

  Steffo1980 gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-05-26

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 18. F

  Festlund gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-05-16

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 19. H

  Husnovisen65 gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!. 2020-05-10

  Jag skulle skriftligen göra en anmälan om bristande underhåll och fara för säkerhet och hälsa eftersom man enligt 8 kap §14-15 PBL är...

 20. D

  Dalastuga gillade Alias_Olles inlägg i ämnet Fiberskåp och bortgrävd häck. 2020-05-10

  Stå på dig, har själv en bekant som varit med om samma situation fast inom detaljplan. Fiberinstallatören började efter att min bekant...

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.