Har precis övertagit ett gammalt hus ifrån 1935. Ett av projekten innbär att bygga en ny trapp. Finns någon som vet om det finns någon handledning eller ritprogram där man själv kan konstruera en L trapp. Trappen ska byggas på plats.