Förslag lagt om utökat RUT

Regeringen vill utöka RUT-avdraget och höja maxtaket.

Regeringen har lagt en lagrådsremiss om att fyra nya tjänster ska inkluderas i RUT-avdraget och att maxtaket ska höjas till 75 000 kronor per person och år. Just nu är det 50 000 kronor.

De nya tjänsterna inkluderar bortforsling av bohag för andrahandsförsäljning, enklare tillsyn av bostad, möblering av bostad och montering av möblerna, samt tvätt vid tvättinrättning och transport av tvätten.

- Förslagen i lagrådsremissen bygger på ett delbetänkande från rut-utredningen. Utvidgningen föreslås träda ikraft från och med 1 januari 2021 och har en offentligfinansiell effekt på 0,27 miljarder kronor, skriver regeringen.