Försenad tillbyggnad ger inte rätt till avdrag

Husägare får nej på prisavdrag, men däremot bör byggföretaget som inte färdigställt hans tillbyggnad stå för en oberoende besiktning.

Att ett husbygge försenas ger inte automatiskt rätt till prisavdrag, detta måste man i så fall ha avtalat om i förväg - ett så kallat vite. Detta har en husägare i Alvsjö fått erfara efter att denna tagit byggföretaget Rosén och Sjöstedt Byggnads AB till Allmänna Reklamationsnämnden.

- Någon i lag föreskriven rätt till prisavdrag om en tjänst inte utförs i tid finns inte. Rätt till prisavdrag i en sådan situation förutsätter att parterna kommit överens om detta (vite). Det framgår inte av utredningen att parterna avtalat om vite vid försening. Matias Sinosalos krav om prisavdrag på grund av dröjsmål ska därför avslås, 

Tvisten mellan husägaren och företaget rör en tillbyggnad som dragit ut på tiden. Husägaren beställde en tillbyggnad 2017, till ett värde av nästan två miljoner kronor. Men tillbyggnaden är än idag inte helt klart. 

Enligt företaget beror det på att husägaren hotar med att inte betala den summa som återstår på totalbeloppet. Medan husägaren säger att tillbyggnaden fått problem med mögeltillväxt eftersom företaget inte varit på plats tillräckligt ofta och kontinuerligt för att få klart väsentliga delar.

- Företaget blev mer och mer frånvarande och han fick tjata genom mail, sms och telefonsamtal att företaget skulle komma och bygga klart. Han hade köpt en totalentreprenad (ABS 09) vilket inte har efterföljts. De anmärkningar han har är frånvaro av totalentreprenaden, slarv gällande delar av bygget, fel orsakat av frånvaro och vårdslöshet såsom t.ex. mögelpåväxt på vinden till följd av försenat färdigställande av ventilationen. Det är fortfarande stora brister i färdigställandet av bygget/markarbetet, går att läsa i anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Men även om nämnden bedömer att husägaren enligt lag inte har rätt till något vite, har han däremot rätt att få en besiktning utförd. De menar på att det underlag de tagit del av väcker frågor kring fukt- och mögelproblematik. Man rekommenderar därför Rosén och Sjöstedt Byggnads AB att betala kostnaden för en oberoende besiktning av det arbete som hittills utförts enligt parternas avtal.