Företag får bakläxa på småhusentreprenad

Konflikten rör ett parhus i Östersund.

Konflikten rör ett parhus i Östersund. Foto: Google Maps

Fasaden är flammig och gräsmattan undermåligt gjord, menar ARN och säger att husföretaget får göra om jobbet.

En husägare i Östersund har hamnat i konflikt med företaget som uppförde deras parhus då de anser att fasadmålningen och gräsmattan är undermåligt gjorda. Dels anser man att fasaden är flammig, dels att anläggandet av gräsmattan gjorts på ett sätt som inte främjar grästillväxt.

- Det är fel i entreprenaden. Fasadmålningen är flammig samt ojämn och det är ett tunt färglager. Fasaden ser märkbart sämre ut jämfört med tidigare uppförda hus på samma gata. Gräsmattan är ojämn med undermåligt grundarbete, otillräckligt med matjord och dåligt dränerande underlag. Vid grävning har det visat sig att det till stor del endast är 2–5 cm matjord med hårt packad lerjord under, skriver de i en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Husägaren skriver sedan att man misstänker att företaget inte täckmålat med två lager färg som man bör, samt att de sprutmålat vilket färgen inte är anpassad för.

Företaget ifråga håller inte med. De säger att fasaden målats så många gånger som den skulle, men att lager två sprutmålats på just detta parhus och att det är därför som man kan se viss skillnad i resultatet om man tittar nära och jämför med grannhusen. Dock säger man att det ändå är ett lika bra resultat ur hållbarhetssynpunkt.

- Målningsföretag uppger att grundmålning med roller möjligen ger en tätare färg än en sprutmålning medan sprutmålning sannolikt ger ett bättre färgskydd. Resultatet av detta torde vara att fasaderna får en viss skillnad beroende på hur de tre målningarna har utförts. Samtliga har dock utförts med samma färg och färgskalor, slutresultatet blir alltså inte 100 procent lika vid en besiktning på nära håll. För den som passerar dessa fyra fastigheter kan dock konstateras att på avstånd ger de ingen skillnad i utseende, skriver Industrianläggningar i Norrland AB, INAB, som är de som anmälan avses eftersom parhuset beställdes nyckelfärdigt.

Företaget säger även att arbetet med gräsmattan utförts av ett företag som är specialiserade på detta, och att de lagt på tio centimeter matjord som tryckts ihop med gräsfrön och sedan gödslat vilket man anser är det som kontraktet gjort gällande. Vidare säger man att det aldrig lämnats någon garanti om jordkvalitet och att det är upp till kunden att sköta om gräsmattan efter det att jobbet avslutats - således gödsla och vattna.

I en slutreplik skriver företaget att man anser att ärendet bör avgöras i domstol, och att eventuella mindre fel ersätts i pengar och inte i arbete.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat bevis från bägge parter och konstaterar att tvåårsbesiktningen visar på fel avseende både gräsmatta och fasad.

- Det framgår av det åberopade besiktningsprotokollet från den s.k. tvåårsbesiktningen att besiktningsmannen bedömt att det föreligger flera brister i fasadmålningen och att resultatet inte är godtagbart. Besiktningsmannen har även anmärkt på att jordlagret är 50 cm och inte 100 cm som avtalat. Av åberopat bildmaterial framgår också att gräsmattan är undermåligt utförd. Genom utredningen har NN och NN därmed bevisat att det är fel på både fasadmålningen och gräsmattan.

Rekommendationen blir därför att INAB ska åtgärda felen på både fasad och gräsmatta.