Företag får bakläxa på golv som rest sig

Konflikten gällde ett hall- och ett köksgolv i Göteborg.

Konflikten gällde ett hall- och ett köksgolv i Göteborg. Foto: Google Maps

Byggföretaget ville inte åtgärda felen, skyller på att det är det sämsta golvet på marknaden.

En bostadsägare i Göteborg tvistar med ett byggföretag efter att de anlitats för att montera ett nytt golv i hall och kök. Golvet har rest sig samt fått sprickor och flisor, som enligt bostadsägaren beror på felaktig montering.

Byggföretaget har inte velat åtgärda felen. De skyller på kunden och på själva golvet.

-  Det golv som NN valde är bland de billigaste på marknaden och bland de med sämst kvalitet. Det är ett laminatgolv och hur god tålighet golvet har beror på dess kvalitet. Golvunderlaget i köket är en plastmatta som är limmad sedan tidigare på golvet. Plastmattan är kvar och företaget har endast tagit bort det gamla laminatgolvet och lagt det nya. Av skadorna på bilderna ser man tydligt att golvet är välanvänt och inte hade tillräckligt hög kvalitet för att klara av vad det blivit utsatt för, skriver de i ett svar på den anmälan som bostadsägaren gjort till Allmänna Reklamationsnämnden.

Men konsumenttjänstlagen säger att det är hantverkarens ansvar att ta tillvara konsumentens intressen. Byggföretaget borde ha avrått kunden från att montera just detta golvet i kök och hall om det var så dåligt, eftersom detta är utrymmen i huset med högt slitage. 

Allmänna Reklamationsnämnden rekommenderar därför byggföretaget att lägga om golvet utan kostnad för kunden. Att golvet rest sig och fått sprickor menar man beror på felaktig montering och i beslutet skriver man att det inskickade bevismaterialet backar upp detta. Man ifrågasätter också att företaget över huvud taget installerat golvet.

- Byggproffs FA Bygg har uppgett att golvet är bland de med sämst kvalitet på marknaden. Med denna vetskap borde företaget ha insett att golvet inte lämpade sig för att läggas i ett kök och i en hall och därför avrått NN från att låta lägga golvet eftersom tjänsten i denna del inte kunde anses vara till rimlig nytta för henne. Eftersom så inte skett är tjänsten felaktig.