Fördel för hussäljare just nu

HMI för bostadsrätter, hyresrätter och hus i Sverige.

HMI för bostadsrätter, hyresrätter och hus i Sverige. Grafik: SBAB

Det är större sälj- och produktionspotential i småhus än bostadsrätter för tillfället.

De som planerar att sälja sitt hus har just nu fördel gentemot de som säljer bostadsrätt, detta visar siffror som SBAB har tagit fram i sitt index SBAB Booli Housing Market Index (HMI). Indexet mäter förhållandet mellan produktion och efterfrågan.

- Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet, områdena kring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län samt i flera regionstäder. En liten nyproduktion och litet utbud av småhus, överproduktion i vissa lägenhetssegment, samt höga priser i mer centrala lägen för lägenheter kan förklara detta, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Detta innebär även att det är större potential i att producera småhus just nu än flerbostadshus.

- Trenden i indexet för småhus är tydligt fallande mot lägre värden i väldigt många områden, vilket visar att potentialen dessutom är ökande, säger Robert Boije.