El

FARLIGT elquiz

Vad  är det för fel på elkopplingen?

Vad är det för fel på elkopplingen?

Vi bad allas vår elguru Bo Siltberg att göra ett FARLIGT elquiz, för alla att kunna klura på under påskledigheten. Bosse började nysta i det och valde att utgå från felaktiga elinstallationer som har visats i vårt forum. Här får du bakgrundsinformation till påskveckans elquiz.

I 2019 års påsk-el-quiz ska vi leka besiktningsman och titta på installationer som är felaktiga, eller korrekta, eller bara dumma. Ni ska alltså bedöma det ni ser av den installation som visas på bilderna.

Efter att ha gått igenom samtliga +7000 bilder i elforumet (ja, det finns inga fler) så har följande 18 valts ut. Det blir alltså en guldstjärna till dem som orkar till slutet med fanan i topp. Urvalet är inte de mest allvarliga felen utan mer kluriga men ändå möjliga för alla att se utan att förstora upp bilden, så de ska inte vara alltför svåra.

Men om det är ett fel så ska det vara ett brott mot elinstallationsreglerna, inte enbart dumhet. I en del fall är det det allvarligaste felet som frågan gäller. Jag har också försökt välja fel som är vanliga, som många tror är ok och som därför ofta görs. Man ska också endast bedöma det som syns på bilden, utan förutfattade meningar och utan att tjyvläsa tråden som bilden kommer ifrån. Till sist ska man begrunda hur många hjärnceller ett ägg (nolla) har.

Som en liten uppvärmning kan vi titta på denna bild. Det är svårt att säga om något faktiskt är fel här, men det är desto enklare att säga ifall det finns något här som man behöver titta närmare på. Vad kan det vara? Svaret kräver lite erfarenhet.

Torix
Torix, eller "tomtehattar".

Torix, eller “tomtehattar” som de kallas, är en utmärkt förbindelseteknik, men endast om den utförs rätt vilket kräver lite gammaldags hantverk. Det är på långa vägar inte så enkelt som dagens toppklämmor i form av Wago och Hellerman. Den som använt dessa vet att det är relativt enkelt att få till en bra förbindning första gången den görs. På bild är det misstänkt, ja ganska uppenbart, att kopplingen senare kompletterats med en kabel. Det innebär att torixen har skruvats upp och återförslutits med nya ledare vilket i sig är en risk. Det innebär också sannolikt att det blivit en blandning av olika ledartyper. De enkelisolerade ledare vi ser är troligen FK, fåtrådiga ledare. Kabeln har antingen EK (solida ledare) eller RK (mångtrådiga ledare). Det är en kombination som lätt går fel i en torix. Så man kan med viss grund säga att det är fel att återanvända torix vid denna komplettering. Här borde en modernare typ av toppklämma användas.

Då börjar vi med quizet. Fyll ölglasen och bered tid för 18 frågor! God påsk, eller vad det heter - hoppas detta quiz ger en angenäm påsk. Själv ser jag stort fram emot Johannespassionen i Sunne kyrka på Långfredagen, fri från alla besvärliga elfrågor utan endast behag men skänker kanske en tanke åt er som väljer att slita med detta quiz.