Får straffavgift efter att ha målat om hus utan bygglov

Missförstod informationen på kommunens hemsida och målade huset utan bygglov.

Kulturmiljöområdet ligger i Viksjö.

Kulturmiljöområdet ligger i Viksjö. Foto: Google Maps

En husägare i Viksjö utanför Stockholm har fått straffavgift på 14 000 kronor och krav på sig om att måla huset rött, detta efter att det framkommit att husägaren för ett par år sedan målade om huset så att det blev grått. Husägaren förstod inte att denna var tvungen att söka bygglov eftersom huset tillhör ett kulturmiljöområde.

– Det stod att det inte behövdes bygglov att färga om sitt hus, Men att färga om betyder att måla om i samma kulör, förstod vi inte då. Och så plötsligt, flera år senare, kommer ett brev på posten om att vi målat om olovligt, säger husägaren till Stockholmdirekt.

Att husägaren bytt färg på huset framkom när kommunen fick in en bygglovsansökan från en granne som ville måla sitt hus i samma kulör. Denna fick då avslag, och i samma veva utfärdade byggnadsnämnden straffavgift till ägaren av det gråmålade huset.

Ytterligare en husägare i samma område har fått straffavgift för att ha målat sitt hus grått. Denna köpte huset när det redan var gråmålat och ville sedan byta till en mörkare nyans. Husägaren säger att detta godkändes över telefon, men att det flera månader senare trillade in en straffavgift på posten. Denna husägare valde dock att överklaga ärendet till länsstyrelsen och fick på detta sätt kommunen att backa.

– Även om jag är glad över att få ha kvar färgen så tycker jag att det är helt sjukt att mina grannar måste måla om. Man ser inte heller till miljöaspekten av det hela. Om jag inte hade haft råd att skaffa en advokat, så hade jag blivit helt överkörd av kommunen.