Elprisstödet utökas med 30 miljarder ytterligare

Det kommande elprisstödet med högkostnadsskydd utökas.

Regeringen har tidigare kommunicerat ett elprisstöd på 60 miljarder kronor som ska fördelas till hälften till husägare och hälften till företag. Efter beskedet om det oväntade tre månader långa driftstoppet för kärnkraftsreaktorn Ringhals 4, och att det finns större flaskhalseffekter att hämta av, så utökas nu det stödet till 90 miljarder kronor. Således 45 miljarder kronor till bostadsägare om vi får mycket höga elpriser i vinter.

I realiteten innebär det ett stöd som är ungefär fem gånger högre än stödet förra vintern. Vilket fortsatt innebär höga elräkningar att hantera för hushållen, men i alla fall en form av lättnad för de som drabbas.

 – Vi har fattat beslut om ett kraftfullt högkostnadsskydd för hushåll och företag. Det samlade stödet kan bli fem gånger större än det som betalades ut under förra vinterns elpriskompensation, säger finansminister Mikael Damberg under en presskonferens.

EU arbetar också vidare med att försöka hitta åtgärder som hjälper den europeiska elmarknaden tillbaka till ett stabilt läge. Bland annat tittar man på en svensk modell som tagits fram av elanalytikern Bengt Ekenstierna.