Elpriserna fortsätter ligga högt

Elpriserna fortsätter ligga högt

Foto: Kundkraft

Låg nivå i vattenmagasinen och lite blåst gav höga elpriser i januari.

Vintern har fört med sig ovanligt höga elpriser. Januari blev inget undantag, snittpriset var det högsta sedan 2011.

Orsaken till de höga priserna uppges vara de låga nivåerna i vattenmagasinen i kombination med lite blåst. Det krävs med andra ord en hel del regn och blåst om elpriserna ska sjunka igen.

- Dagar när det inte blåser och förbrukningen samtidigt är hög så tvingas Sverige importera el från våra grannländer. Eftersom priset på olja och kol varit relativt högt och priset på utsläppsrätter gått upp det senaste året, har situationen resulterat i att det svenska elpriset stigit markant jämfört med för ett år sedan, säger Anders Kaijser, vd för Kundkraft Sverige AB.

Snittpriset i januari landade på 55,8 öre/kWh. 

Sammanfattningen för 2018 års elpriser visar också på en högre nivå än på länge. Snittpriset var det högsta sedan 2010 och låg cirka 52 procent högre än vad det gjorde 2017.