Juridik

Vill ha legitimation för elektriker

Vill ha legitimation för elektriker

Det är för krångligt att ta reda på om elektrikern är behörig, därför vill Elsäkerhetsverket att regeringen tillsätter en utredning om personligt behörighetssystem.

Elsäkerhetsverket efterfrågar ett personligt behörighetssystem för elektriska installationsarbeten, detta för att det ska bli enklare för konsumenter att ta reda på om elektrikern är behörig och har tillräcklig kompetens. Ett personligt behörighetssystem skulle innebära att behöriga elektriker får en personlig legitimation som de kan visa upp för den som är intresserade av att anlita dem.

Idag finns det sex olika typer av behörigheter, men Elsäkerhetsverket vill minska dessa till två - en för elinstallationsarbete på anläggningar för lågspänning samt en fullständig behörighet. Tanken är dock att övergången i så fall ska ske under en längre period så att alla hinner anpassa sig.

Regeringen kommer senast i april att återkomma med besked om huruvida de tänker tillsätta en utredning kring detta.