Vattenfall söker tillstånd för att uppföra kärnteknisk anläggning

Vattenfall söker tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att uppföra, inneha och driva kärnteknisk anläggning. Dock säger företagets presschef Boo Ehlin till Nyteknik att det inte är för att företaget vill bygga nya kärnkraftverk, utan för att de vill få förutsättningarna för framtida kärnkraftverk och dess regelverk klara för sig. Vattenfall efterfrågar ett tydligare regelverk och menar att detta är enda sättet.

I ansökan skriver ansvariga hos Vattenfall att en stor del av de äldre reaktorerna kommer att fasas ut mellan 2025-2035, och att dessa utgör en stor del av svensk elproduktion. De menar att vi redan nu måste finna alternativ för att ersätta dessa så att det inte uppstår oro och turbulens på elmarknaden. För att som företag kunna hitta hållbara alternativ vill de kunna ta ställning till ersättningsreaktorer och den investering som krävs, och detta kan de inte göra förrän de vet vilka krav som ställs från olika myndigheter.

Här kan du läsa hela ansökan från Vattenfall: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/ansokan2012-07-31.pdf