Energi

Värmepumpar tappar kraftigt i försäljning

Fjärde kvartalet 2012 blev ett mörkt sådant för försäljningen av värmepumpar, totalt minskade försäljningen med 1 fjärdedel under nämnda perioden, och 23 procent sett till helåret 2012. Värdet på försäljningen uppgick totalt till 5,3 miljarder kronor.

Värst gick försäljningen av bergvärmepumpar som redovisade en minskning om 28 procent under fjärde kvartalet. Frånluftvärmepumpar och luft-/vattenvärmepumpar minskade under samma period med 16 respektive 23 procent.

Anledningen uppges vara lågkonjunkturen och det minskade bostadsbyggandet som tillsammans med mättad marknad gör att folk inte är redo att köpa.

- Nedgången på den svenska marknaden är i huvudsak orsakad av ekonomiska omgivningsfaktorer som vi inte rår på. Värmepumpar är fortfarande det teknikområde som har störst marknadsandel både vid nyproduktion och vid utbyte av värmesystem i villor, säger Martin Forsén som är vd för Svenska Värmepumpföreningen.

 

Luft-/luftvärmepumpar är inte medräknade i statistiken.