Välj rätt brandvarnare

Välj rätt brandvarnare

Idag finns det massor av nya funktioner hos brandvarnare som kan göra brandskyddet i ditt hem ännu bättre.

Man kan inte säga det för många gånger: ett fullgott brandskydd hemma räddar liv och är en otroligt viktig del i hemmet. Räddningstjänsten rycker årligen ut cirka 6 000 gånger på grund av bostadsbränder. Det brinner i 17 hem varje dag och 120 personer dör varje år i bostadsbrand. Brandvarnaren är en så pass viktig del i ditt hem att den till och med finns med i Boverkets byggregler. Du får inte flytta in i ditt nybyggda hus om det inte sitter brandvarnare på plats.

Numera är brandvarnaren mer än bara en vit pryl i taket. Det finns olika slags tekniker och massor av nya funktioner som nått konsumentmarknaden.

– Idag finns jättemycket nytt och det är positivt att det utvecklas för hemmabruk och att det görs billigare och enklare. När jag flyttade hemifrån för 20 år sedan fanns bara den gamla klassiska brandvarnaren. Idag finns det tioårsbrandvarnare och du kan seriekoppla dem, koppla ihop dem med larm, nätansluta dem. Du har helt andra valmöjligheter idag, säger Cecilia Uneram som är brandingenjör och rådgivare på Brandskyddsföreningen.

Så länge det står SS-EN 14604 på förpackningen så uppfyller brandvarnaren standarden. Råd & Rön testade brandvarnare 2011, klicka här för att komma till deras test (kostar 25 kr).

Optisk eller joniserande?
Det första valet du ställs inför är om du ska skaffa en optisk eller en joniserande brandvarnare. Förstnämnda är något bättre på synlig rök medan sistnämnda är bättre på osynlig, de använder lite olika tekniker för att känna av en eventuell brand. 

– Ja vilken ska man välja, Aftonbladet eller Expressen? Man kan egentligen ha vilken som, båda är godkända för att sitta i bostäder och varna i tid oavsett brandtyp. Man kan ju aldrig veta hemma vad det är som börjar brinna. Vill man gardera sig kan man ha en av varje sort. Det finns idag också kombinationsbrandvarnare som innehåller bägge funktionerna, säger Hans Andersson som precis som Cecilia är brandingenjör och rådgivare hos Brandskyddsföreningen.

Du kan alltså välja vilken som, eller en kombinationsbrandvarnare. Det ska inte spela någon roll för samtliga är godkända och ska larma i tid.

High tech-versioner
Brandvarnare kostar mellan 100-1 000 kronor beroende på hur funktionsrik du vill att den ska vara. Den klassiska brandvarnaren ligger mellan 100-200 kr, medan fler funktioner sedan ökar priset. 

Tekniker du kan få idag:

  • Seriekoppling - Det tjuter i alla brandvarnare då en av dem upptäcker brand
  • Nätanslutning - Brandvarnaren går på elnätet hemma och har batteribackup vid eventuellt strömavbrott.
  • 10-årsbatteri - Batteriet ska ha en livslängd på tio år istället för ett.
  • Sms-funktion - Brandvarnare som förutom att tjuta vid brand även kan skicka sms till mobiltelefoner.

Både brandvarnare med nätanslutning och 10-årsbatteri kräver dock att du kontrollerar batteriet med jämna mellanrum för att du ska vara helt säker, precis som du måste med en klassisk brandvarnare.

– En begränsning i skyddet är batteriet, man kontrollerar inte brandvarnarna så ofta som man bör. Då blir det en falsk trygghet. Det är viktigt att du har en egenkontroll genom att trycka in knappen då och då och se så att den fungerar, säger Hans Andersson och påpekar att det gäller samtliga sorters brandvarnare, även nätanslutna och de med lång livslängd på batteriet.

Brandvarnare med sms-funktion är bland det nyaste på marknaden. De fungerar så att du stoppar ett sim-kort (kontantkort) i brandvarnaren och den kan sedan programmeras att skicka sms till ett antal telefonnummer vid eventuell brand. Det som är viktigt att tänka på här är att många kontantkort stängs av om du inte laddar på dem med pengar med jämna mellanrum, så du måste höra med kontantkortsoperatören hur ofta du behöver tanka på dem för att de ska fortsätta vara aktiva.

Seriekoppling är en allt vanligare funktion som du hittar hos moderna brandvarnare. Det innebär att om en brandvarnare börjar tjuta så larmar den till övriga att de också ska börja tjuta. På så sätt kan du ha en brandvarnare i garaget som du annars inte skulle ha hört vid brand, som i sin tur larmar dina andra brandvarnare och du hör då direkt om det börjar brinna oavsett var brandvarnaren sitter.

– De skickar, oftast då trådlöst, signaler mellan varandra. Man bestämmer själv vilka som ska hänga ihop och larmar den ena tjuter det i alla i systemet du satt ihop, säger Cecilia Uneram.