Usb-laddaren kan vara farlig

10 av 10 testade usb-laddare har visat sig ha brister, nio har allvarliga sådana och fem måste till och med återkallas.

Elsäkerhetsverket har kontrollerat usb-laddare och resultatet gör gällande att samtliga tio produkter får försäljningsförbud, och fem stycken måste dessutom återkallas från konsument då de uppvisar allvarliga brister. 

- Vår marknadskontroll har visat att nio olika sorters USB-laddare har allvarliga brister. Det i sin tur innebär att tusentals USB-laddare på marknaden kan vara farliga, säger Martin Gustafsson, inspektör på Avdelningen för produkter vid Elsäkerhetsverket.

Bland de allvarliga bristerna uppges bland annat fel dimensioner på stickproppen, extremt kort avstånd mellan usb-uttag och ingång för 230 volt samt felaktiga interna anslutningar. Laddarna kan orsaka såväl brand som elchock. Flera av laddarna saknar också korrekt CE-märkning.

Det här bör man titta efter:

  • Titta efter CE-märkningen. Är produkten CE-märkt uppfyller den EU:s säkerhetskrav. Saknas CE-märkningen på USB-laddaren så får den inte säljas, skänkas eller ens ges bort.
  • Märkning ska finnas, med bland annat uppgifter om tillverkare, typbeteckning, spänning, och effekt.
  • Titta på bruksanvisningen, den ska vara på svenska.

Laddare som fått försäljningsförbud: Flextronics A1265, Designtorget A1265, Media Tech MPOWER / MT6210, Puro Travel adapter for apple / TPAPPLE, A1244. A1172, Goobay 43095, Champion 94518ch, Trik AU2002A samt en blå och en rosa laddare av okänt märke.