El

Uppmaning: Glöm inte elbesiktiga huset före köp

Uppmaning: Glöm inte elbesiktiga huset före köp

Många bränder uppstår på grund av elfel, men elbesiktningar är fortfarande ovanliga vid ägarbyten.

För att få bukt med elrelaterade bränder önskar Elsäkerhetsverket se en ökad mängd elbesiktningar vid försäljning av bostäder. En orsak till att sådana sällan genomförs idag kan vara att folk helt enkelt inte är medvetna om att det går.

- I de flesta fall diskuteras inte elsäkerheten på samma vis som exempelvis fuktskador. Jag tror att många följer principen ”people do what other people do”, man gör som människor i sin omgivning gör. Det är inte vanligt med elbesiktningar och om inte vänner och bekanta i en persons sociala nätverk prioriterar detta så hamnar det i skuggan, säger Ola Nybell hos Skandiamäklarna

Elsäkerhetsverket tar upp Danmark som ett lyckat exempel. Där finns det sedan 2012 krav på elbesiktning vid försäljning. Förra året genomfördes 52 473 elbesiktningar där.

- I 93 procent av fallen visade det sig finnas fel och brister i någon grad. Vi har ännu inga siffror på hur detta eventuellt påverkat brandstatistiken, men vi hoppas såklart på positiva siffror, säger Brian Grau Andersen vid Sikkerhedsstyrelsen i Danmark. 

Jan Berggren, Elektriska Nämnden, tror att vi kan halvera antalet elbränder inom tio år om antalet elbesiktningar ökar. Idag utgör de en försvinnande liten del, samtidigt som ett antal tusen av de bostadsbränder som uppstår varje år tros bero på elfel.