Teknik

Uppfinning upptäcker områden med ökad risk strömavbrott

Patenterad teknik i Lund gör att strömutbrotten kan förutses och åtgärdas före de inträffar.

Ett företag i Lund har utvecklat en teknik som gör det möjligt att förutse risker för strömavbrott. Tekniken bygger på en patenterad utrustning som kan upptäcka små störningar i elnätet och varna elföretaget så att de kan åtgärda problemet innan det ens uppstår. 

EON är ett av två företag som hittills köpt in tekniken. I en intervju med Nyteknik.se säger EON:s chef Peter Hjalmar att den kommer att göra det möjligt för deras driftavdelning att avhjälpa fel utan att kunderna märker något. Det kan exempelvis handla om fukt i markkablar eller snabbväxande träd som lutar eller slår mot luftledningar.

– När grenarna börjar blåsa på nätet leder det till små knäppningar. Tidigare kunde vi inte se detta men nu får vi automatiskt ett mejl och hinner åka ut och röja, säger han.

Företaget som utvecklar tekniken, D Laboratory, berättar att projektet började på Lunds Tekniska Högskola (LTH) 2007 och att de första skarpa testerna började genomföras 2011. Just nu pågår utveckling av tekniken för att företagen som köper in den ska kunna härleda exakt varifrån störningen kommer. Målet är att minska och förebygga antalet strömavbrott.