El & Teknik

Undersöker om prov kan ge elbehörighet

I framtiden kommer du kanske kunna få elbehörighet utan att visa upp intyg på utbildning och praktik. Just nu pågår förberedelser inför provverksamhet hos Elsäkerhetsverket med syfte att undersöka huruvida intyget kan ersättas av teoretiska och praktiska prov som ger ABL-behörighet.

Utvärderingen består av två provtillfällen, bägge nu i oktober. Resultaten från dessa kommer sedan att bedömas och de deltagare som har tillräcklig formell kompetens kommer att ges behörighet att utföra elarbeten. Därefter kommer en rapport att sammanställas och i december får vi veta hur det gick.

- Vår förhoppning är att provverksamheten kan leda till nya vägar för att få behörighet, så att fler personer med reell kompetens ges möjligheten att få ett kvitto på sin kompetens, säger Kim Reenaas verksjurist och projektledare för provverksamheten.