Tillsätter utredning om behörighet för elektriker

Regeringen tillsatte igår en utredning om elsäkerhet och behörighet för elektriker. Detta eftersom konsumenter, utifrån dagens regler, inte kan lita på att den anlitade elektrikern har en formell utbildning.

– Nu vill regeringen få fram förslag för en modern lagstiftning som garanterar hög elsäkerhet och att alla som utför elinstallationer har formell och rätt kompetens, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Det nuvarande systemet uppges ha många år på nacken, och det har under åren lappats och lagats på olika sätt vilket gör att det idag inte håller ihop på ett fungerande sätt. Detta skapar i sin tur brister i elsäkerheten och bromsar utvecklingen i branschen.

- Jag ser mycket positivt på att regeringen tillsätter en utredning. Nu finns det förutsättningar för att ta ett gemensamt ansvar och skapa ett regelverk som är branschöverskridande och ett behörighetssystem som blir begripligt och tryggt för både konsumenter och dem som jobbar inom elsektorn, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo.