Telge får kritik för falsk marknadsföring

Telge anklagar andra företag för att inte använda ren el, men får kritik för att de själva producerar fjärrvärme med fossila bränslen.

Elbolaget Telge Energi marknadsför sin el som ren, men det är inte sant enligt den kritik som nu riktas mot företaget. Telge Nät, som ingår i samma koncern, producerar nämligen fjärrvärme från en stor mängd fossila bränslen. Detta har lett till att flera personer ifrågasätter marknadsföringen.

- Telges metoder är tveksamma och har inte allmänt stöd i branschen, säger Catherine Lillo, ansvarig för säljetik på branschorganisationen Svensk Energi, till DI.se

De tveksamma marknadsföringsmetoderna har lett till både fällningar hos Reklamombudsmannen och till högljudda diskussioner vid möten inom energibranschen, men än så länge har inga förändringar genomförts.