Snart börjar ny standard för takuttag att gälla

DCL blir standard, så kallade Devices for Connection och Luminaires.

DCL blir standard, så kallade Devices for Connection och Luminaires. Foto: Elsäkerhetsverket.

Gammal standard för lampdon upphör i april, då gäller ny standard med jordade eller dubbelisolerade uttag.

Om sex månader är den tio år långa utfasningsperioden av stickproppar och takuttag över. Då kommer produkter av gamla standarden att sluta säljas, och produkter av den nya DCL-standarden vara helt dominerande.

– Det här är ett långtidsprojekt inom EU som nu närmar sig sitt slut. Förutom att vi på Elsäkerhetsverket sitter med i den kommitté som arbetat fram den nya standarden, har också representanter från branschen deltagit, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

För den med en gammal anläggning som ska förnyas gäller följande:

  • DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
  • Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
  • I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden.

Den nya standarden gäller från och med 1 april 2019.